Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.2)

Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.2)

Pozostańmy przy przylegającej do rynku ulicy Lompy. Znajdziemy tu kilka zabytkowych kamienic. Pierwsza z nich, pod numerem 2, murowana, otynkowana, dwukondygnacyjna, została zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu. Elewacja środkowa jest symetryczna, pięcioosiowa. W środkowej osi umieszczono wejście do budynku. Kondygnacje rozdzielone są profilowanym gzymsem działowym oraz wydatnym gzymsem koronującym. Wszystkie otwory okienne i wejściowe ujęte są profilowanymi opaskami.

Kolejna kamienica, oznaczona numerem 4, również murowana, jest dwukondygnacyjna, z niskim poddaszem, usytuowana kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy ( kalenica to krawędź dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych). Elewacja jest czteroosiowa. W skrajnej osi znajduje się pseudoryzalit ( ryzalit to występ z lica elewacji budynku prowadzony od fundamentów po dach, natomiast pseudoryzalit jest płaskim, nieznacznie wystającym przed lico sąsiadującej ściany ryzalitem). W trzeciej osi umieszczono balkon z kutą, stalową balustradą. Otwory okienne zwieńczone są profilowanymi, płaskimi gzymsami nadokiennymi. W poddaszu znajdują się prostokątne, tynkowane, głębokie blendy ( płytkie wnęki w ścianie o wykroju arkady lub okna, bez prześwitu). Pod oknami ozdobne, prostokątne płyciny ( fragmenty płaszczyzn ujęte w obramowanie, czasem wklęsłe lub wypukłe). Kondygnacja oddzielona została od poddasza wydatnym gzymsem wieńczącym. Elewacja do wysokości gzymsu działowego pokryta kwadratowymi płytkami