Na północny wschód od Lublińca ( cz.2)

Na północny wschód od Lublińca ( cz.2)

Kochanowice to siedziba gminy. Wśród jej atrakcji wymienić można kapliczki pw. świętego Floriana i świętego Jana Nepomucena z XIX wieku znajdujące się w obrębie wsi, a przy skrzyżowaniu ulicy Częstochowskiej z drogą prowadzącą do Ostrowa. Są one murowane, trójbocznie zamknięte, a w ich wnętrzu znajdują się ludowe rzeźby upamiętniające ich patronów. To dwaj bracia, którzy, według legendy, wiedli spór majątkowy lub związany z jakąś panną. Zakończył się on śmiertelnym pojedynkiem. Zaistniała sytuacja znalazła odzwierciedlenie w herbie gminy. Z kolei zabytkowy, klasycystyczny zbudowany w stylu empire pałac, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku przez rodzinę von Aulock to dziś siedziba Zespołu Szkół. Nad wschodnim wejściem obiektu widnieje herb Budwicz przypisywany właścicielom – budowniczym. Budowla na planie prostokąta ma dwie kondygnacje z mansardowym dachem. Jedenastoosiowa fasada posiada centralny, trzyosiowy i trzykondygnacyjny ryzalit ( występ z lica w elewacji budynku) z dekoracją w postaci pilastrów ( płaskich filarów występujących poza lico ściany) i lizen (płaskich, pionowych występów w murze zewnętrznym). Niestety, niewiele zachowało się z pobliskich zabudowań folwarcznych.
Ciekawym obiektem sakralnym jest Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca wzniesiony z fundacji von Aulock w roku 1823. Sylwiusz von Aulock był właścicielem Kochanowic uczestniczącym w kampanii Prus przeciwko Napoleonowi. Wróciwszy cało do domu, wybudował kościół jako wyraz wdzięczności Bogu za uratowane życie. Kamień węgielny pod budowę wmurowano w 1822 roku, a już rok później na wieży kościoła umieszczono kulę i poświęcono obiekt. Świątynia jest obiektem późnoklasycystycznym wybudowanym w stylu empire. Elementy wyposażenia pochodzą od różnych darczyńców (obraz św. Wawrzyńca, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, figury świętych: Sebastiana i Rocha).
W pobliskiej leśniczówce w Lubockiem rozpoczyna się licząca 7 km ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna o nazwie „ Na Brzozę”, kończąca się przy Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach. Na jednym z przystanków, z wieży widokowej, turyści podziwiać mogą niezwykły pomnik przyrody – stanowisko prawie stuletniego różanecznika katawbijskiego zajmujące prawie 0,5 hektarowy obszar. Bliżej stawu są stoły i zadaszenia oraz pomost służący obserwacji ekosystemu stawu. A jest on niezwykle różnorodny, bo stanowią go cenne rośliny, wśród których wymienić należy: grzybień północny, grążel żółty, strzałkę wodną czy jeżówkę pojedynczą. Na przydrożnych łąkach rosną setki storczyków tzw. kukułki szerokolistnej. Na obszarze całej gminy jest sporo roślin prawnie chronionych jak: wawrzynek wilczełyko, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, kruszczyk szerokolistny i błotny, rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity. Są też rzadko spotykane rośliny z unikatem irano – turańskim, czyli przegorzanem kulistym. W stawach na Brzozie pływają piskorze, liny, karasie srebrzyste i pospolite; żyją tu też słonecznice.