Lublinieckie ślady Edyty Stein – zapraszamy na ciąg dalszy spaceru

Lublinieckie ślady Edyty Stein – zapraszamy na ciąg dalszy spaceru

Z północno – wschodniego narożnika rynku schodzi zboczem w dół, w stronę ulicy Adama Mickiewicza, ulica Edyty Stein. Na pierwszym z prawej strony budynku nr 2 umieszczona jest tablica upamiętniająca pobyt Edyty w Lublińcu: „ W tym domu spędzała wakacje u dziadków Courantów Edyta Stein( 1891 – 1942), ofiara Oświęcimia, ogłoszona błogosławioną dnia 1 maja 1987 roku przez papieża Jana Pawła II.” Dom ten wybudował Salomon Courant w 1857 roku na parceli nabytej w roku 1856 od Franciszka Potrawy. Sąsiedni budynek zakupił jego syn – Alfred Courant – w roku 1900 od spadkobierców Karola Maciejowica i jego żony Franciszki( z rodziny Chmielowskich). Obecny właściciel obu posesji – Manfred Ulmann – odstąpił bezpłatnie kilka pomieszczeń w budynku na pierwszym piętrze. W nich to właśnie powstały w czerwcu1991 roku Lubliniecki Oddział Towarzystwa im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu urządził izbę pamięci poświęconą karmelitance. Towarzystwo powstało z inicjatywy grupy osób zafascynowanych życiem i filozoficzną myślą uczonej. Druga z tablic pamiątkowych umieszczonych na domu zawiera następujące informacje: „11 października A.D. 1998 została kanonizowana Edyta Stein, Siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Dokonał tego w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II. Ogłoszona Patronką Europy 1 października A.D. 1999. Wdzięczni Bogu mieszkańcy jej ukochanego miasta Lublińca.”
Jest w Lublińcu jeszcze więcej miejsc upamiętniających postać Edyty Stein. Naprzeciw Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się Dom Parafialny, na którym w 1995 roku umieszczono jej płaskorzeźbę autorstwa artysty rzeźbiarza z Kijowa – Stanisława Dąbrowskiego. Tuż obok Kościółka pw. Świętej Anny znajduje się skwer Rodziny Stein utworzony na terenie posesji, która należała do dziadków Edyty Stein i w której przez pewien czas zamieszkiwali jej rodzice i rodzeństwo. W Lublińcu znajduje się pierwszy w świecie kościół parafialny poświęcony Patronce Europy, konsekrowany w 1991 roku. Kościół posiada współczesne witraże i rzeźbę patronki w prezbiterium. W drugą rocznicę nadania Lublińcowi Patronatu Świętej przed kościołem stanęła rzeźba nawiązująca do postaci uczonej. Praca autorstwa ukraińskiej artystki Natalii Leykiny powstała w sierpniu 2010 roku podczas I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w Lublińcu poświęconego idei życia Edyty Stein. Każda rzeźba pełni funkcję symboliczną. Na jednej widzimy łzy uczonej, na innej – podniesione ręce, jeszcze na innej – gwiazdę Dawida. Na placu Kopernika stoi pomnik karmelitanki odsłonięty w 2005 roku. Na jego szczycie znajduje się kamień w aureoli. Autorem rzeźby jest Stanisław Kowalczyk, a została ona zatytułowana „Pamięci Edyty Stein.”
Ma też Lubliniec szkołę nazwaną jej imieniem. To Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców mający swą siedzibę przy odchodzącej od placu Kopernika ulicy Józefa Piłsudskiego. W jego skład wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, a do niedawna również liceum.
…………………………………………………………………………………………
Opracowano na podstawie: Fikus Jan, senior, Spacerem przez Lubliniec, Lubliniec, 1997; lubliniecturystycznie.pl