Lublinieckie ciekawostki (cz.3)

Lublinieckie ciekawostki (cz.3)

Z okien hotelu „ Lubex” od strony południowej widoczne jest rondo imienia Władysława Opolczyka, któremu nazwę nadała Rada Miejska w Lublińcu w roku 2003, by upamiętnić założyciela miasta powstałego w roku 1272. Rondo to łączy ulice Zwycięstwa, Mickiewicza, Częstochowską, Opolską oraz aleję Solidarności.

Problem w tym, że z historią Lublińca wiąże się postaci dwóch Władysławów, których określenia wiąże się z miejscowością Opole. Pierwszy z nich żył w XIII wieku, a średniowieczne dokumenty opisują go następująco: „Wladislawus Opoliensis – Dux”, „Wladislaus Dux Opoliensis” oraz „Ladislaus dux Opulie”. Z kolei drugi z Władysławów ( żyjący w wiekach XIV i XV) w łacińskich przekazach zyskał określenia: „Wlodzizlawus dei gratia dux Opoliensis”, „duce Vladislao”, „Wladislao duci Opolie”. Jak wskazują porównania, obydwaj władcy klasyfikowani są jako „Władysław książę opolski”. Stąd też zadaniem historyków stało się ich rozróżnienie. Jerzy Jaros, w wydaniu „Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu”, założyciela naszego miasta nazywa „Władysławem I Opolczykiem”, co nie zostało przyjęte przez historyków piszących o dziejach Śląska. Drugi z Władysławów – żyjący później właściciel Lublińca – zyskiwał często przydomek Opolczyk, bez cyfry rzymskiej ( na przykład u Kazimierza Popiołka).

Jakie rozstrzygnięcia przyjmuje się najczęściej? Księcia Władysława, fundatora Lublińca, określa się zwykle z rzymską cyfrą I ( na przykład Władysław I Opolski). Z kolei drugiego księcia – właściciela, a nie założyciela miasta – przedstawia się z rzymską cyfrą II jako Władysława II Opolczyka.