Lublinieckie ciekawostki (cz.17)

Lublinieckie ciekawostki (cz.17)

Historia lublinieckiego harcerstwa sięga prawie 100 lat. Nasza Komenda Hufca ZHP powołała do życia Komisję Historyczną. Jej celem jest utrwalenie przeszłości harcerstwa oraz ocalenie postaci, wydarzeń i miejsc związanych nie tylko z historią hufca, ale także Ziemi Lublinieckiej. Materiały zdobyte przez jej członków posłużyły do stworzenia harcerskich biografii. Jedna z nich dotyczy uczestnika I i II Powstania Śląskiego, żołnierza 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Komendanta Hufca ZHP i jedynego lublinieckiego harcerza pełniącego funkcję komendanta Śląskiej Chorągwi Harcerzy.

Ludwik Klama, bo o nim mowa, urodził się 20 sierpnia 1905 roku w Chorzowie. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół’’. W czasie powstań śląskich był łącznikiem na terenie Chorzowa Starego. Roznosił po domach karty do głosowania i ulotki. W 1925 roku zdał maturę, otrzymując prawo nauczania w szkole. We wrześniu tego samego roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Olszynie. Założył tam drużynę harcerską i został jej drużynowym. Był też mianowany Komendantem Hufca Lubliniec, kierując nim prawdopodobnie do roku 1934.

W roku 1927 zorganizował dla harcerzy Hufca Lubliniec kurs zastępowych w Olszynie. Z jego inicjatywy odbywały się Zloty Hufca Lubliniec (pierwszy z nich miał miejsce w roku 1927). Rok później, dzięki jego zaangażowaniu, na terenie naszego hufca działało już 9 drużyn, czyli o 7 więcej niż w roku poprzednim. Od września 1928 Ludwik Klama podjął pracę w Szkole Powszechnej i w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lublińcu.