A może okolice Lublińca?

A może okolice Lublińca?

Będąc w Lublińcu, w hotelu „Lubex”, warto zwiedzić wspaniałości gminy Kochanowice położonej zaledwie 4 km od naszego miasta. Niedaleko stąd do większych miast, np. Katowic – 70 km, Bytomia – 50 km, Opola – 60 km, Częstochowy – 30 km, Gliwic – 54 km. Nietrudno tu trafić, przebiegają tu bowiem ważne krzyżujące się szlaki komunikacyjne północ – południe oraz wschód – zachód: droga ekspresowa Katowice – Poznań – Kołobrzeg(Nr 11) i droga krajowa Kłodzko – Opole – Częstochowa – Szczekociny( Nr 46), a także linie kolejowe Warszawa – Opole – Wrocław i Katowice – Poznań – Szczecin. Gmina skupia miejscowości: Kochanowice, Kochcice, Lubecko, Jawornicę, Ostrów, Lubockie i Pawełki.
Najstarszym jej zabytkiem (co wynika z dokumentów z pierwszej połowy XIV wieku) jest niewątpliwie lubecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Zbudowany został w stylu gotycko – renesansowym. Kiedyś, jak głosi legenda, stała na wzgórzu zaledwie mała kaplica. Z czasem rozbudowana, nabrała rozmiarów pięknego, dużego kościoła, w którym zachowały się ślady różnych stylów architektury sakralnej. Dwie wieże, widoczne z oddali, przyciągają wzrok podróżnych i zachęcają do odwiedzenia tego miejsca. Tak jak przed wiekami, tak i dziś, warto się w nim zatrzymać, by pobyć sam na sam z Matką Boską Lubecką, spoglądającą z cudownego, maleńkiego medalionu umieszczonego w głównym ołtarzu prezbiterium – najstarszej części tego kościoła (dawnej kaplicy). Wieków średnich sięgają natomiast malowidła ścienne, które zachowały się w bardzo dobrym stanie i są unikatowym dziełem sakralnej sztuki zdobniczej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Jest to tzw. biblia pauperum, z której lud uczył się poznawać pismo a także wiarę chrześcijańską. W bocznej ścianie nawy znajduje się pochodząca z 1549 roku płyta nagrobna ówczesnego właściciela tych ziem Jana Kochcickiego. Są tam jeszcze inne rzeczy warte obejrzenia – m.in. najstarszy na Śląsku dzwon z 1447 roku, rokokowe organy, krucyfiks, kropielnica, żelazna kuna. W 1994 roku kościół ten ustanowiony został pierwszym diecezjalnym sanktuarium diecezji gliwickiej.
W Kochcicach zainteresowanie budzi piękny neobarokowy pałac hrabiego Ludwika Ballestrema, budowany w latach 1903 – 1909, otoczony rozległym parkiem z bardzo starym drzewostanem. Niektóre z drzew pamiętają jeszcze właścicieli poprzedniego zamku: Larischów i Aulocków. Koniecznie trzeba też zwiedzić zabudowania folwarczne i gorzelnię. Obecnie w zamku znajduje się oddział Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba Piekary – Kochcice.
Kto lubi dłuższe wędrówki, może skorzystać ze Szlaku Pomników Przyrody, który jest oznakowany w terenie kolorem żółtym. Prowadzi on z Boronowa do Ciasnej i ma około 37 km długości. Duży fragment tego szlaku biegnie przez teren gminy Kochanowice leśną drogą prowadzącą do Starej i Nowej Brzozy w pobliżu stanowiska różanecznika fioletowego i dalej do miejscowości Pawełki. Na trasie tej ścieżki można zachwycać się starymi dębami szypułkowymi i lipami. Niektóre liczą sobie 250, a nawet 300 lat. Spotyka się je w Droniowicach( aleja lipowa), w centrum Kochanowic, w parku sanatoryjnym Kochcic, przy stawie na Białym Ługu, na wysepce stawu Młynek, w Imielinach i na Pszczelniku.

 

Noclegi w Lublińcu LUBEX zapraszają do zwiedzenia okolic Lublińca