Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” na tle Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie (cz.2)

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” na tle Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie (cz.2)

Założycielem i wieloletnim dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”był Stanisław Hadyna – znany zbieracz ludowych pieśni, pianista, kompozytor i znawca folkloru. Zaczął przygotowywać organizację Zespołu od początku 1952 roku, a jego formowanie, po decyzji Ministra Kultury, w roku 1953. W czerwcu wybrano pierwszą grupę członków spośród 12 tysięcy kandydatów przybyłych do siedziby koszęcińskiego kompleksu pałacowo – parkowego. 1 lipca „Śląsk” inaugurował oficjalnie swą działalność.
Przygotowanie pierwszego publicznego przedstawienia zajęło ponad rok. Szczególna rola odegrana została przez Stanisława Hadynę i choreografa – Elwirę Kamińską. Obydwaj twórcy pozostawili na artystach swe twórcze piętno, które zadecydowało o uznaniu „Śląska” za unikatową i oryginalną grupę folklorystyczną. Zespół debiutował w październiku 1954 roku w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W listopadzie wystąpił po raz pierwszy w Warszawie, stając się przebojem sezonu i zainicjował artystyczne pragnienie bycia zauważalnym. W 1955 roku „Śląsk” wystąpił po raz pierwszy poza granicami swego kraju: w Czechosłowacji i Związku Radzieckim. Od tej pory koncertował na pięciu kontynentach, wielokrotnie, w prawie wszystkich europejskich krajach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Kubie, Chinach, Mongolii, Korei, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, jak również w krajach Maghrebu, Egipcie i Izraelu. Liczne nagrody, honorowe dyplomy oraz stałe zainteresowanie Zespołem potwierdzają jego wysoki artystyczny poziom. Dał on ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów.
„Śląsk” prezentuje nie tylko wielowiekowy folklor regionu, skąd pochodzi jego nazwa, ale także folklor większości regionów Polski. W miarę upływu czasu Zespół dodawał do swego repertuaru polskie pieśni i narodowe tańce, opracowania operowe, oratoria, muzykę klasyczną i sakralną. Współcześnie repertuar zawiera wiele artystycznych programów muzycznych, tańców narodowych i folklorystycznych, pieśni pasyjne i wielkanocne koncerty. Ponadto spektakle bożonarodzeniowe, koncerty maryjne i muzyki sakralnej, a nawet spektakl „Kilar” bazujący na muzyce Wojciecha Kilara przygotowywanej specjalnie dla „Śląska”. Aktualnie grupa liczy 110 artystów skupionych w chórze, balecie i orkiestrze. W swoim dorobku Zespół ma 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska” – wydawnictwa będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Pięć z nich posiada status Złotej, jedna Platynowej Płyty. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa to potencjał gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie artystycznym.
17 maja 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Województwa Śląskiego o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jego klasa wykonawcza zyskuje uznanie, jest też spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata.
………………..………………………………………………………………………..
opracowano na podstawie: Śląsk złote półwiecze, Koszęcin 2004, zespolslask.p