Wycieczka do Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

Wycieczka do Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą położony jest na terenie województwa śląskiego, w dolinie górnego biegu rzeki Liswarty, między miastami Lubliniec na zachodzie i Blachownia na wschodzie. To teren, do którego z hotelu LUBEX można dotrzeć w 15 minut samochodem lub w 45 minut rowerem. To miejsce, które warto odwiedzić.

Ze względu na swój niezwykły charakter, teren dorzecza Górnej Liswarty został objęty ochroną w grudniu 1998 roku. Na szczególną uwagę zasługuje tu niemałe grono roślin i zwierząt żyjących pod ścisłą ochroną oraz liczne zbiorniki wodne, w tym stawy śródleśne.

Na terenie Parku utworzono 4 rezerwaty przyrody: Cisy nad Liswartą i Cisy w Łebkach w celu ochrony stanowiska cisa pospolitego, rezerwat Rajchowa Góra dla zachowania lasu mieszanego naturalnego i Łęg nad Młynówką dla zachowania naturalnego lasu łęgowego. Dodatkowo, znajdziemy tu 3 użytki ekologiczne, 56 pomników przyrody ożywionej oraz 4 pomniki przyrody nieożywionej – głaz narzutowy Diabelski Kamień we wsi Olszyna, dwa głazy narzutowe w Sadowie i głaz w Kochcicach.

W Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą nie brakuje również zabytków historycznych i obiektów kulturowych – to m.in. najstarszy na Śląsku drewniany kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Boronowie z 1611 roku, drewniany młyn wodny we wsi Kluczno z połowy XIX wieku oraz fabryka fajek we wsi Zborowskie z XVIII wieku, a także zespół pałacowy w Kochanowicach.

Na terenie Parku wyznaczone są trasy turystyczne prowadzące przez jego piękne zakątki. Najbardziej popularna jest ścieżka pieszo-rowerowa „Na brzozę”, jej długość to ok. 7 km, a czas trwania przejścia pieszego to ok. 4 godz. Dla zorganizowanych grup zajęcia na ścieżce prowadzą pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych o. w Kalinie – http://www.zpk.com.pl/osrodki-edukacyjne/osrodek-kalina. Optymalny termin spaceru po tej trasie to od połowy maja do końca czerwca, kiedy to kwitnie różanecznik.