Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w okresie powojennym (cz.1)

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w okresie powojennym (cz.1)

Przed wyzwoleniem Śląska przez Armię Czerwoną nie było w szpitalu lekarza, więc obowiązki te pełnił jeden z pielęgniarzy. Dotychczasowy personel zbiegł, pozostawiając chorych bez nadzoru medycznego. Zaopiekowali się nim wkrótce powracający do placówki z niewoli, obozów koncentracyjnych i prac przymusowych dawni pracownicy. Wodociągi i elektryczność nie działały, wodę dostarczano z podręcznych studni. Zniszczony został dach obecnego budynku szkoły medycznej, w zamku ogołocone przez wojsko zostały warsztaty, a reszty dopełnili szabrownicy. Stopniowo uzupełniano specjalistyczną kadrę, która w połowie 1945 roku liczyła już 187 osób personelu, w tym 6 lekarzy. Rozpoczęto też tworzenie oddziałów psychiatrycznych, w tym specjalistycznych, np. gruźliczego, młodzieżowego czy leczenia odwykowego. Ważnym wydarzeniem w dziejach szpitala, podnoszącym jego rangę, było ulokowanie w nim od 1 września 1952 roku do sierpnia 2000 roku Katedry i Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej. To tu, na szpitalnych oddziałach, odbywały się odtąd zajęcia praktyczne. W kwietniu 1970 roku, w związku z obchodami 25 – lecia istnienia placówki, odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci dra Emila Cyrana, nadając szpitalowi jego imię. W latach 1970 – 1998 czysto medyczny model leczenia uzupełniono o lecznictwo socjoterapeutyczne i środowiskowe. Wybudowano nowe pawilony na 180 miejsc dla chorych, tworzono oddziały koedukacyjne, rozwijano specjalistyczne. Funkcjonowały też gospodarstwa pomocnicze prowadzące zawodową rehabilitację pacjentów, np. rolno – ogrodnicze, administracyjne czy warsztatowe. W celu bardziej racjonalnego wykorzystania łóżek i poprawy bytowych warunków pacjentów, dokonywano ciągłej reorganizacji zakładu.
Po II wojnie światowej przeprowadzono szereg inwestycji i modernizacji obiektu. Wybudowano m.in. budynki mieszkalne, socjalno – administracyjne, introligatornię, magazyny, świetlicę, nową pralnię. Wykonano prace malarskie, czyszczenie i remont kominów kotłów, wymianę sieci centralnego ogrzewania, remont elewacji i instalacji elektrycznych, prace ogólnobudowlane, remont dachów. Realizowano kolejne etapy modernizacji cieplnej gospodarki szpitala. Utworzono Pracownię USG, neurosonologii i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Przeprowadzono kompleksową komputeryzację szpitala, utworzono pododdział udarowy na Oddziale neurologicznym i Oddział psychiatrii sądowej, wykonano kompleksowy monitoring szpitala, zrealizowano zadanie „Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach WSN”, którego przedmiotem był montaż instalacji solarnej umieszczonej na dachach niektórych obiektów.
Wśród budynków użytkowanych przez szpital dawniej i obecnie wymienić należy budynki A –J (posiadające oddziały lecznicze), archiwum, nową kuchnię, pralnię, garaż z warsztatem, garaż z magazynem, kotłownię, introligatornię, prosektorium, warsztat, portiernię, świetlicę i magazyn, kiosk handlowy, starą kuchnię i piekarnię, starą pralnię, elektrownię, kotłownię i wodociągi.