W stronę słynnych Lisowic

W stronę słynnych Lisowic

Lisowice to wieś oddalona od Lublińca około 5 kilometrów, która zasłynęła w 2008 roku dzięki powstaniu Muzeum Paleontologicznego. Nastąpiło to z inicjatywy mieszkańców w oparciu o największe polskie odkrycie paleontologiczne.
Dotrzeć tam można, jadąc ulicą Piłsudskiego od strony kościoła pw. św. Mikołaja, mijając po drodze Zespół Szkół im. Edyty Stein oraz gmach wraz z dawną kaplicą stanowiącą obecnie kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki. Szkoła mieści się w budynku z portalem i szerokimi schodami oraz zegarem. Dawniej funkcjonował tam sierociniec z fundacji Franciszka Grotowskiego – właściciela Lublińca i okolic w latach 1784 – 1814. Wybudowany w latach 1843 – 1848 został sprzedany w 1922 roku przez państwo pruskie Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy utworzyli tam Niższe Seminarium Duchowne. W latach późniejszych dobudowano skrzydło zachodnie i wschodnie, którego główną bryłę tworzyła kaplica Seminarium, a od roku 1941 kościół nowo założonej parafii pw. Stanisława Kostki.
W parku otaczającym obiekty zbudowano w roku 1937 z kamieni i głazów skalnych grotę Matki Boskiej z Lourdes, w 1946 r. pomnik założyciela Zgromadzenia – św. Eugeniusza de Mazenod, a w 1984 – dom parafialny z dużą aulą. W roku 1956 w byłej sali teatralnej pod kościołem urządzono kryptę Matki Boskiej Fatimskiej, którą w latach 1989 – 1990 całkowicie przebudowano i wstawiono nową figurę. W dniu 13 sierpnia 1945 r. przy parafii powstał chór mieszany.
Po drugiej stronie ulicy płynie niewielka rzeczka, tzw. potok steblowski. Tuż za nim znajdował się wał ziemny otaczający stare miasto od tej strony z bramą dobrodzieńską na wysokości mostu. Tereny na zachód od niej wchodziły do r. 1924 w skład odrębnej jednostki administracyjnej zwanej Zamkiem wraz z tzw. obszarami dworskimi. Z biegiem czasu wyrastały też kolonie, czyli zabudowania pracownicze powstałe w drodze sprzedaży działek przez właściciela folwarku. Typowy przykład stanowi część miasta zwana Wymyślaczem. Najwcześniejszy zapis tej nazwy pochodzi z roku 1808 w związku z odnotowaniem w księdze chrztów chrztu wolnego kmiecia – Szymona Mlynka. Przez dawną groblę stawu prowadzi obecnie ulica Spokojna, przy której w 1987 r. założono cmentarz komunalny. Jeszcze w 1984 r. oddano w pobliżu do użytku mechaniczną oczyszczalnię ścieków i budynek administracyjny. Integralnie połączony z Wymyślaczem jest dawny folwark Zagłówek należący przez ponad 100 lat do kolejnych pokoleń rodu Lisów. Jego nazwa pochodzi najprawdopodobniej od określenia poduszki w gwarze śląskiej (zagłówek powinien być miękki, a takimi były też tamtejsze łąki). Lisowie byli też właścicielami młyna i stawu, który dał początek gospodarce rybnej. Ostatnie z kilku istniejących stawów wykopali w okresie II wojny światowej więźniowie.
Po północnej stronie, przy ulicy Szymanowskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” wybudowała w latach 1991 – 1992 pięć bloków wielokondygnacyjnych zwanych z racji ich wysokości „Manhattan”, co nawiązuje do „drapaczy chmur” w Nowym Jorku. A stamtąd już niedaleka droga do Lisowic i Muzeum Paleontologicznego.
……..………………………………………………………………………………..
opracowano na podstawie: Jan Fikus, senior, Spacerem przez Lubliniec, Lubliniec 1997

 

Noclegi Lubex Lubliniec zapraszają do zwiedzenia Lisowic