Towarzystwo Edyty Stein – Noclegi Lubliniec Lubex zapraszają na ciąg dalszy historii

Towarzystwo Edyty Stein – Noclegi Lubliniec Lubex zapraszają na ciąg dalszy historii

Już po czterech miesiącach działalności w Domu Courantów otwarto siedzibę TES oraz wystawę biograficzną „Pro memoria Edith Stein.” Nowy obiekt kultury i pamięci oddano do użytku 12 października 1991 roku w setną rocznicę urodzin naszej Patronki. Stało się to możliwe dzięki uprzejmości obecnych właścicieli posesji, którzy dla potrzeb Towarzystwa oddali kolejne pomieszczenia, finansowemu wsparciu sponsorów oraz zaangażowaniu członków i sympatyków TES. Prawie rok później, 1 maja 1992 roku, zorganizowano wycieczkę do Wrocławia „Śladami Edyty Stein.” W kaplicy, wówczas jeszcze błogosławionej Edyty, w kościele p.w. św. Michała Archanioła, odprawiona została msza w intencji pojednania narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego. Zwiedzono następnie dom, w którym mieszkała Edyta Stein, gimnazjum, do którego uczęszczała, Uniwersytet Wrocławski oraz Cmentarz Żydowski, na którym spoczywają jej rodzice – Augusta i Zygfryd Steinowie. W dniach 20 – 29 sierpnia 1993 roku zorganizowano I Polską Pielgrzymkę „Śladami Edyty Stein” do Niemiec i Holandii.
Dzięki stałym kontaktom z oddziałem we Wrocławiu, możliwe stało się uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach mających na celu zbliżenie ludzi różnych kultur i tradycji. Wśród znaczących wymienić należy: Katholikentag w Karlsrue, Judische Woche w Dreźnie, rekolekcje karmelitańskie w Czernej k. Krakowa, pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Kongres Towarzystw Polsko – Niemieckich w Bielsku – Białej, młodzieżowe warsztaty teatralne w Bremie, spotkanie młodzieży europejskiej w Retzbach i Wrocławiu.
Co roku przybywa do Lublińca co najmniej jedna pielgrzymka niemiecka oraz wiele pielgrzymek polskich – m.in. z Warszawy, Legnicy czy Katowic. Na podstawie wpisów w księdze pamiątkowej, przekonać można się o odwiedzaniu muzeum przez wycieczki szkolne. Częstymi gośćmi są uczniowie lublinieckich szkół zwiedzający muzeum w ramach programu pod nazwą „Spacerkiem po Lublińcu” organizowanego przez lubliniecki oddział PTTK. W poszukiwaniu materiałów do pisania prac seminaryjnych zgłaszają się do nas studenci z kraju i zagranicy. Cenne są ponadto wizyty indywidualnych osób przynoszących placówce spory zaszczyt. Poza osobami duchownymi, są to m.in. pani Tory Ben – Zoi z Izraela, znana działaczka na niwie kultury żydowskiej, pani Trudi Thompson z Australii – wnuczka p. Zweiga żyjącego w XIX wieku w Lublińcu a związanego ze znanym niemieckim pisarzem pochodzenia żydowskiego Arnoldem Zweigiem. Olbrzymim przeżyciem była także wizyta siostrzenicy Edyty Stein – pani Suzanne Batzdorf, która wraz z mężem przybyła tu z USA, ponadto przyjazd prawnuka Salomona Couranta – pana Gerharda Holti – ze Szwajcarii( jego babka była siostrą Augusty Stein, matki Edyty).
28 lutego 2009 roku na piętrze domu Courantów otwarte zostało Muzeum Pro Memoria Edith Stein, a jego poświęcenia dokonał biskup Jan wieczorek. Multimedialny charakter ekspozycji pozwala wszechstronnie poznać biografię świętej. Czynne jest we wtorki, czwartki i niedziele, a wstęp – bezpłatny.
………………………….………………………………………………………………
opracowano na podstawie: Jan Fikus, senior: Spacerem przez Lubliniec, Lubliniec 1997