Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.5)

Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.5)

Przed nami kolejny storomiejski zabytek Lublińca pochodzący z przełomu XIX i XX wieku a znajdujący się przy ulicy Lompy pod numerem 14. Jest murowany i otynkowany, a usytuowany kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Powyżej parteru znajduje się czteroosiowa elewacja frontowa. Prostokątne okna ujęte są w opaski z prostym naczółkiem. Pod nimi znajduje się podokienny gzyms. Frontowa elewacja zwieńczona jest wydatnym, profilowanym gzymsem koronującym. Dwuspadowy dach o połaciach wykonany został z blachodachówki. Elewacja parteru jest trzyosiowa, niesymetryczna. Wejściowe drzwi do budynku znajdują się w skrajnej osi, z kolei w osiach pozostałych – duże okna wystawowe z wejściami (wraz z obwiedzionymi profilowanymi opaskami drzwiami) do lokali usługowych. Kondygnacje rozdziela płaski, tynkowany na biało gzyms działowy.

Skręcamy następnie w lewo, na ulicę Mickiewicza, a stąd już blisko do kamienicy oznaczonej numerem 5. Posiada ona dwie kondygnacje, użytkowe poddasze oraz sześcioosiową, niesymetryczną elewację frontową. Okna pierwszego piętra ujęte zostały w profilowane szerokie ramki i zwieńczone falistymi naczółkami o niewielkich wspornikach z roślinnym motywem. Pod linią okien obserwujemy gzyms podokienny, zaś całość zamknięta została gzymsem koronującym. Kondygnacje zaakcentowane zostały z kolei gzymsami działowymi. Okna poddasza – zamknięte odcinkowo. Symetrycznie, po obu stronach osi budynku, umieszczono drzwi wejściowe z naświetlem. Dach jest pulpitowy.