Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.4)

Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.4)

Kamienica przy ulicy Lompy 12 posadowiona została na planie prostokąta kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Jest murowana i otynkowana. Budynek posiada dwie kondygnacje oraz niskie poddasze. Tak jak poprzednie, zachwyca ciekawymi szczegółami architektonicznymi, tu : symetryczną, siedmioosiową elewacją frontową powyżej parteru, oknami obwiedzionymi profilowanymi (profilowanie to rodzaj zdobienia powierzchni elementów architektonicznych za pomocą jej podziału na części ciągłym, równoległym, wąskim motywem o niezmiennym profilu przekroju) opaskami czy niewielkimi gzymsami nadokiennymi. Gzymsy to wysunięte przed lico ściany, zwykle profilowane elementy architektury w postaci poziomych listw chroniących elewacje budynków przed ściekającą wodą deszczową. Skrajne osie budowli są nieco szersze, stanowiąc wysunięte ryzality – prowadzone od fundamentów po dach – a zwieńczone trójkątnymi szczytami. Kondygnacje zaznaczone są działowymi gzymsami. Otwory okienne w poddaszu są kwadratowe, natomiast w skrajnych osiach występują okulusy. Ich nazwa wywodzi się z łacińskiego wyrazu oculus oznaczającego „oko”. Oznacza nieozdobione, okrągłe lub owalne otwory w ścianie. Pomiędzy okienkami umieszczono płyciny tynkowane na bladoceglasty kolor. Gzyms wieńczący jest wydatny. W środkowej osi znajduje się wejście, a po jego obu stronach duże witryny sklepowe. W skrajnych osiach również znajdują się wejścia i witryny usługowych lokali. Budynek został częściowo przebudowany.