Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.3)

Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.3)

Kolejna ciekawa kamienica będąca pod numerem 6 jest również murowana, otynkowana i usytuowana w ciągu zabudowy ulicy – kalenicowo. Ten trzykondygnacyjny budynek posiada elewację powyżej parteru, która jest czteroosiowosymetryczna. Nad oknami pierwszego parteru podziwiać można profilowane, płaskie gzymsy nadokienne z niewielkimi ozdobnymi wspornikami w narożnikach. W poddaszu obserwujemy prostokątne okna, pod którymi znajdują się podokienne gzymsy. We frontowej elewacji widzimy wydatny gzyms wieńczący. Kondygnacja parterowa ma otwory wejściowe w trzech osiach. Dwa z owych otworów prowadzą do lokali usługowych i posiadają przyległe okna wystawowe. Budynek został częściowo przebudowany, a stolarka okienna i drzwiowa jest współczesna.

Przed nami kamienica oznaczona numerem 8. Całość jest murowana, dwukondygnacyjna, otynkowana i podpiwniczona. Usytuowana narożnie w ciągu zabudowy ulicy. Dłuższa elewacja jest siedmioosiowa, z kolei krótsza – czteroosiowa. W narożniku znajduje się wykusz ( forma architektoniczna stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze) obejmujący pierwszą kondygnację, a kryty smukłym dachem wieżowym. Podparty jest wolutowymi wspornikami z motywem roślinnym. W krótszej elewacji obecne dwa otwory wejściowe do budynku oraz dwa duże okna wystawowe. Okna drugiego piętra posiadają trójkątne oraz płaskie naczółki ujęte w pilastry. W elewacji umieszczono wydatny profilowany gzyms koronujący oraz dwa mniejsze.