Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.1)

Szlakiem lublinieckich zabytków(cz.1)

Lubliniec poszczycić może się wieloma niepowtarzalnymi zabytkami architektonicznymi. Jest ich łącznie około 150, rozmieszczonych w ponad 30 lokalizacjach. Większość z nich znajduje się w ścisłym centrum. Blisko tam z położonego również w centrum HOTELU „LUBEX”. Po dobrze przespanej nocy i smacznym śniadaniu, warto spacerem wyruszyć w stronę zabytkowego układu urbanistycznego obejmującego Stare Miasto Lubliniec w granicach średniowiecznego założenia miasta, zamkniętego ulicami Jana Kilińskiego, Tylną, Edyty Stein i Konstantego Damrota.

Według zachowanego z 1811 roku planu miasta, rynek miał kształt prostokąta z ulicami wychodzącymi z narożników. Jego wschodnia pierzeja sięgała granicy obecnej posesji przy ulicy Lompy nr 2. Drewniane domy znajdujące się przy tej pierzei spłonęły w roku 1807. Główny plac miasta służył dawniej przede wszystkim jako miejsce targów kramnych. Plac wytyczony został prawdopodobnie w XIV wieku, przy okazji zakładania miasta. Usytuowany został na miejscu najwyższego wzniesienia w mieście.

Miasto pierwotnie było obwarowane. Bieg obwarowań wyznaczony został przez ulice wytyczone okrężnie wokół centrum miasta. Po stronie zachodniej rynku mieści się oddzielony blokiem przynarożnikowym kościół parafialny. Na wschód, poza terenem pierwotnego miasta, znajduje się kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Dawniej był tam jeszcze kościół ewangelicki. Na północ od rynku usytuowany jest kościół pod wezwaniem Św. Anny. Natomiast po południowo – zachodniej stronie rynku istnieje dawny zamek.