Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.38)

Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.38)

Przy ulicy Oświęcimskiej znajduje się kilka ciekawych willi, które chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Pierwsza z nich, niezwykle okazała, opatrzona jest numerem 18. Pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, jest murowana i otynkowana. Została wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu z dwoma ryzalitami oraz jednopiętrową przybudówką. Główna bryła posiada dwie kondygnacje oraz użytkowe poddasze. Na ryzalitach znajdują się dwuspadowe daszki poprzeczne. Część budynku kryta jest dachem naczółkowym, a część mansardowym. Nad prostokątnymi oknami są profilowane naczółki z opaskami. Ryzalit frontowej elewacji posiada ścięte naroża z oknami w osiach.

Przed nami willa oznaczona numerem 11 z przełomu XIX i XX wieku, murowana, jednokondygnacyjna i z mieszkalnym poddaszem. Pośrodku posiada duży ryzalit, którego szczyt zamknięty jest koliście. Znajduje się w nim półkoliste okno w białej opasce. Niżej umieszczono półokrągły balkon. Całość obwiedziona jest gzymsem z prostokątnymi płycinami i pokryta dachem naczółkowym.

Kolejna ciekawa willa ma numer 7 i – podobnie jak poprzednie – datowana jest na przełom XIX i XX wieku. Nakryto ją wielospadowym dachem z dachówki. Posiada dwie kondygnacje i podpiwniczenie. W skrajnej osi znajduje się pseudoryzalit z okullusem zwieńczony sterczyną. Ozdobę niższej kondygnacji stanowi murowany ganek z półkoliście zamkniętym wejściem. Naroża są boniowane, okna prostokątne, a para z nich umieszczona została w otynkowanej na biało blendzie.