Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.36)

Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.36)

Przy ulicy Piłsudskiego 8 znajduje się dawny XVIII – wieczny pałac, a obecnie siedziba Zespołu Szkół imienia Świętej Edyty Stein. Posiada on symetryczną, trzykondygnacyjną bryłę z częściowo widoczną kondygnacją piwnic. Wszystkie części pokryte są dwuspadowymi dachami o niewielkim spadku. Do prostopadłościennej części środkowej przylegają skrzydła zwieńczone frontonem. Od strony południowej są nieznacznie wysunięte i posiadają formę ryzalitów.

W początku XX wieku dobudowano, nawiązujące formą architektoniczną do poprzednich, zewnętrzne skrzydła – większe i połączone z pierwotnym budynkiem za pomocą łączników. Południowa elewacja jest symetryczna, posiada jedenaście osi i flankowana jest dwoma ryzalitami. Kondygnacje oddzielone są wstęgowymi gzymsami, zaś kondygnacje piwniczne obwiedzione cokołem z prostokątnymi oknami.

W osi środkowej znajduje się wejście do budynku z kamiennymi schodami i betonową balustradą z tralkami. Okna parteru i pierwszego piętra są duże, prostokątne, półkoliście zamknięte i obwiedzione opaskami. Z kolei okna drugiego piętra są mniejsze i bez półkolistych zamknięć. Podstawa podokienna okien parteru ozdobiona jest kasetonami. Nad głównym wejściem znajduje się herb ( o nazwie „Łodzia”) rodziny Grotowskich – fundatorów budynku. Wieńczący gzyms wsparty jest na wolutowych wspornikach, a elewacja – boniowana. Ryzality ją flankujące zwieńczone zostały trójkątnymi frontonami o gładkich tympanonach. W parku naprzeciw znajduje się replika skalnej groty Matki Boskiej z Lourdes.