Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.32)

Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.32)

Przed nami budynek przy ulicy Sądowej 5 powstały na przełomie XIX i XX wieku. Składa się z kilku przylegających do siebie brył nakrytych dachami dwuspadowymi ( o dwóch przeciwległych połaciach połączonych w kalenicy, czyli krawędzi dachu; charakterystyczną ich cechą jest występowanie trójkątnych ścian bocznych, zwanych szczytami, zamykających bryłę dachu w płaszczyznach prostopadłych do kalenicy ) oraz naczółkowym ( różniącym się od poprzedniego jedynie ściętymi narożnikami połaci, które tworzą tak zwane naczółki). Dach dwuspadowy ułatwia doświetlenie poddasza oknami wykonanymi w szczytach. Budynek posiada jedną kondygnację i użytkowe poddasze. Boniowanie ozdabia naroża całości, stanowiąc ciekawy element dekoracyjny. Ta technika zdobienia znana była już w czasach starożytnych. W budynku poddano wymianie okienną stolarkę, a on sam został częściowo przebudowany.

Kolejny budynek, ciekawy architektonicznie, opatrzono numerem 6, a zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Jest on wielobryłowy, wzniesiony z otynkowanej cegły, a nakryty dachami dwuspadowymi oraz naczółkowymi. Usytuowany został kalenicowo do drogi. Pod naczółkiem ulokowano okno w kształcie półokulusa. W połaci dachu znajduje się dwuosiowa facjata z poprzecznym daszkiem. Budynek posiada dwie kondygnacje, podpiwniczenie i poddasze. Frontowa elewacja zawiera prostokątne okna oraz wąskie otwory okienne. W skrajnej prawej osi znajduje się zamknięte łukiem wejście. Całość częściowo przebudowano.