Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.30)

Szlakiem lublinieckich zabytków (cz.30)

Willa przy ulicy Sobieskiego 19 wybudowana została w roku 1930 na planie prostokąta i usytuowana kalenicowo do drogi. Jest dwukondygnacyjna, podpiwniczona, z poddaszem, wzniesiona z otynkowanej cegły. Całość nakryta została czterospadowym dachem, a w jego połaciach znajdują się duże lukarny zamknięte łukowatym naczółkiem. Pięcioosiowa elewacja frontowa w swych środkowych osiach zawiera przybudówkę z balkonem. Elewację przybudówki dzielą lizeny, pomiędzy którymi umieszczono okna. Balkon przylega też do elewacji szczytowej, a kondygnacje oddziela gzyms okalający.

W pięknym budynku powstałym w latach 1927 – 1929 z przeznaczeniem dla nowego gimnazjum, pod numerem 22, mieści się Zespół Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza. Gimnazjum zaprojektował architekt Julian Karol Schayer, zaś pomysłodawcą najnowocześniejszej wówczas szkoły był ksiądz Jan Szymała. Posiada ona 117 pomieszczeń, aulę dla 400 uczniów i salę gimnastyczną. Budynek stanowi kubiczna bryła z otynkowanej cegły. Ryzalitowy fragment frontowej elewacji wskazuje główne wejście. Podzielona jest ona ceglanymi lizenami, pomiędzy którymi mamy otwory wejściowe. Powyżej nich ulokowano przeszklone, podłużne okna.

Ostatni z oryginalnych budynków opatrzony numerem 24 pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Składa się z kilku połączonych ze sobą brył. W szczytach budynku znajdują się półokulusy, zaś naroża ozdobiono boniowaniem oraz nietynkowaną, czerwoną cegłą. Półkolisty balkon przylegający do budowli wsparty został na prostych filarach.