Od smoka – skok w bok

Od smoka – skok w bok

 

Gdy nasycimy już wzrok muzealnymi wspaniałościami sprzed milionów lat, możemy cofnąć się do zabytków nie tak odległych w czasie. W Lisowicach bowiem warte zwiedzenia są także: kaplica pw. św. Jana Nepomucena z 1902 roku, kościół pw. św. Jana Nepomucena wybudowany w latach 1984 – 1994, Skwer papieski, Historyczne Centrum Wsi czy Lisi Szlak. Przebiega tu także szlak „Droga św. Jakuba” prowadzący z Częstochowy na Górę św. Anny. W pierwszy weekend czerwca w miejscowości odbywa się 24 – godzinna sztafeta Kwietny Bieg.
Obszar gminy Pawonków jest typowo rolniczy. Największym jej atutem są tereny rekreacyjne z pięknymi krajobrazami, zbiornikami wodnymi oraz lasami. Na terenie samej gminy znajdują się dwa zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa: późnoklasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny wybudowany w latach 1806 – 1809 i klasycystyczna plebania z 1831 r. Murowana świątynia powstała w miejsce wcześniejszej drewniano – murowanej, o której źródła historyczne mówią już w roku 1305. Na uwagę w kościele zasługują nasufitowe freski, żeliwna ambona i drewniana, zdobiona chrzcielnica. Niezwykle cenny jest barokowy kielich pochodzący z początku XVII wieku zakupiony od jezuitów z Nysy. Wśród obiektów godnych uwagi jest też zespół pałacowo – parkowy z XIX wieku w Dralinach. Sam klasycystyczny pałac pochodzi z końca XIX wieku. Wybudowany został na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, z cegły i otynkowany oraz podpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje. Wejście główne do zabytkowego obiektu umieszczono centralnie w fasadzie frontowej, w niewielkim półkolistym występie, nad którym usytuowany jest taras. W elewacji tylnej – asymetryczna dwukondygnacyjna loggia zamknięta została trójkątnym przyczółkiem.
W nieodległych Gwoździanach do obejrzenia zachęca drewniany kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1576 r. oraz pałac mający charakter budowli eklektycznej z wyraźnymi elementami nawiązującymi do baroku i klasycyzmu. Murowany z cegły budynek wzniesiony został w 1886 roku na planie prostokąta. Jest dwukondygnacyjny, a nakryty został czterospadowym dachem z lukarnami, czyli pionowymi oknami wbudowanymi w jego strukturę. Fasada pałacu jest siedmioosiowa i posiada centralny, lekko wysunięty ryzalit – ganek z głównym wejściem zwieńczony wydatnym szczytem.
Z kolei w Łagiewnikach Wielkich obejrzeć można dwór zbudowany prawdopodobnie w XIX wieku w stylu klasycystycznym. Jest on murowany, z cegły, podpiwniczony i otynkowany, zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Fasada ośmioosiowa z asymetrycznie umieszczonym wejściem poprzedzonym niewielkim gankiem. Pobliski park założony został na przełomie XVIII i XIX wieku. W jego drzewostanie dominują gatunki liściaste: dąb szypułkowy, olsza czarna, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, klon, lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity. Z gatunków iglastych odnotowano świerk i sosnę wejmutkę.
………………………………………………………………………………………….
opracowano na podstawie: slaskie.travel, palaceslaska.pl, polskiezabytki.pl, peuk.fiiz.pl