Na północny wschód od Lublińca (cz.4)

Na północny wschód od Lublińca (cz.4)

Herby były w przeszłości niewielką miejscowością graniczną powstałą między dawnym zaborem pruskim i rosyjskim. Pierwszymi budynkami nadgranicznymi były: drewniana gospoda z 1866 roku oraz budynki celne powstałe po pruskiej stronie w 1887 roku. W 1913 roku w Herbach Śląskich wystawiono pomnik upamiętniający 100 rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem. W 1925 roku przebudowano go na pomnik poświęcony Powstańcom Śląskim.
Wśród jej turystycznych atrakcji wymienić można Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego budowę rozpoczęto w 1937 roku. W roku 2002 skotwiono pęknięte ściany wieży świątyni, zwieńczono ją sześciometrowym krzyżem i naprawiono konstrukcję dachu nawy, pokrywając go miedzianą blachą. W kolejnych latach wykonano nową elewację, zmieniono oświetlenie i okna (na aluminiowe z witrażami). Nowe ławki, dwa dębowe konfesjonały i elektroniczne organy dopełniły całości wystroju. Na szczególna uwagę zasługuje też Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty im. inżyniera Józefa Nowkuńskiego. Można ją zwiedzić, zapoznając się z największą inwestycją komunikacyjną II Rzeczypospolitej wybudowaną w latach 1925 – 1933 umożliwiającą bezpośrednie połączenie Śląska z Gdynią. W dwóch pomieszczeniach znajdują się unikatowe dokumenty, lampy, narzędzia, urządzenia kolejowe, zdjęcia, przedmioty, meble, wyposażenie oraz osobiste pamiątki po głównym budowniczym magistrali – inżynierze Nowkuńskim. Magistrala węglowa była trzecią (po budowie Portu Gdynia oraz Centralnym Okręgu Przemysłowym) najważniejszą inwestycją gospodarczą II Rzeczypospolitej. Sala Tradycji otwarta została w 1998 roku dzięki zaangażowaniu w stworzenie ekspozycji i zebranie pamiątek – zawiadowcy stacji z lat 90 – tych pana Henryka Dąbrowskiego, obecnego kustosza tego miejsca.
Kolejną, wartą zwiedzenia miejscowością na północny wschód od Lublińca jest Blachownia, której historia wiąże się z rozwojem przemysłu. Miasto leży w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym. Na 1610 rok datuje się założenie w miejscowości manufaktury i uruchomienie wielkich pieców hutniczych. Miejscowość powstała na przełomie XVII i XVIII wieku obok manufaktury przerabiającej żelazo. Od XVII wieku produkowano tu blachę. Stąd nazwa miejscowości. Wśród jej turystycznych atrakcji wymienić można okazałe drzewa – pomniki przyrody rosnące w samym centrum miasta: dąb czerwony (303 cm w obwodzie) i wiąz górski (371 cm). Zaś sędziwy dąb „Henryk” to ponad 400 – letnie drzewo o obwodzie 585 cm rosnące przy kościele w Błaszczykach. Stamtąd spacerem po ścieżce dydaktycznej dotrzeć można do kapliczki św. Huberta, patrona leśników i myśliwych, oraz do źródełka na pogranicze Cisia, by napić się krystalicznej, bogatej w mikroelementy wody. Z kolei Obszar Chronionego Krajobrazu „Rozlewisko Górnej Stradomki” to miejsce, gdzie spotkać można jelenia, łosia, żmiję zygzakowatą, gniewosza plamistego, zaskrońca, padalca, rzekotkę, traszkę i pazia królowej. To ciekawe miejsce jest ponadto siedliskiem około 70 gatunków ptaków.
………………………………………………………………………………………….
opracowano na podstawie: Nasza Ziemia, Kochanowice 2013, polskaniezwykła.pl, transportpowiat.pl, wikipedia.org