Na północny wschód od Lublińca (cz.3)

Na północny wschód od Lublińca (cz.3)

Kto lubi dłuższe wędrówki, skorzystać może ze Szlaku Pomników przyrody oznakowanego w terenie żółtym kolorem. Prowadzi on z Boronowa do Ciasnej i ma 37 km długości. Duży fragment trasy biegnie właśnie przez teren gminy Kochanowice – leśną drogą prowadzącą do stawów Nowej i Starej Brzozy w pobliżu stanowiska różanecznika fioletowego. Następnie dociera się do miejscowości Pawełki, która posiada bardzo dobre zaplecze rekreacyjne. To również tutaj stoi drewniany kościółek znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Na trasie tej ścieżki można zachwycać się także starymi dębami szypułkowymi i lipami. Niektóre liczą sobie 250, a nawet 300 lat. Spotkać je można w Droniowicach (aleja lipowa), w Kochanowicach w centrum wioski, na wysepce stawu Młynek, w Imielinach, na Pszczelniku, w Kochcicach w parku sanatoryjnym i przy stawie na Białym Ługu (34 okazy dębów).
Jawornica to wieś położona w odległości 4 km od Lublińca, w gminie Kochanowice. Wzmianki o niej pochodzą już z XIII wieku. W wieku XIV książęta sprzedali ją prywatnym właścicielom i tak znalazła się m.in. w posiadaniu rodów Kochcickich a następnie Cellarych (XVII wiek). Najstarszym zabytkiem sakralnym jest niewielka kapliczka (prawdopodobnie z końca XVIII wieku), na której szczycie znajduje się chorągiewka z rokiem przebudowy (1860). We wsi znajdują się m.in.: szczątki zespołu dworsko – pałacowego z 1867 roku, głaz o wadze około 3 ton z wyrytymi dwoma krzyżami z XIX wieku, Szkoła Filialna, Gminne Centrum Kultury i Informacji, Zakład Ochrony Środowiska „Hydrotech” oraz rzymskokatolicki Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Należy on do lublinieckiego dekanatu i gliwickiej kurii. Znajduje się na granicy Lublińca i Jawornicy. Jawornica należała dawniej do parafii św. Mikołaja w Lublińcu, jednak rozbudowa wsi sprowokowała konieczność budowy kościoła na miejscu. Starania te poparł lubliniecki proboszcz. Po uzyskaniu zgody w czerwcu 1977 roku, do prac budowlanych przystąpiono wiosną 1978 roku. W czerwcu 1980 roku erygowano nową parafię, a dwa tygodnie później zginął zaangażowany w budowę dziekan Paweł Miś. Świątynię poświęcono w październiku tego samego roku z tytułem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Lisów leży w powiecie lublinieckim, w gminie Herby, na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, którego celem jest ochrona cennych okazów flory i fauny Lublinieckich Lasów. Rezerwaty przyrody mają charakter leśno – florystyczny. W rezerwatach „Cisy nad Liswartą” i „Cisy w Łebkach” dominuje czarna olsza z domieszką sosny, świerku i brzozy celem zachowania naturalnych stanowisk cisa pospolitego. „Łęg nad Młynówką” gromadzi 7 gatunków roślin chronionych. W rezerwacie „Rajchowa Góra” ochronie podlega las mieszany pochodzenia naturalnego, a dominującymi gatunkami są buk i sosna. W nieodległej Olszynie podziwiać można „Diabelski Kamień” – czerwony granit (skała magmowo – głębinowa) będący pozostałością zlodowacenia. Zbudowany jest ze skaleni potasowych oraz biotytu. Obwód kamienia wynosi 510 cm, a wysokość 180 cm. Jest objęty ochroną prawną jako pomnik przyrody nieożywionej.