Na północny wschód od Lublińca ( cz.1)

Na północny wschód od Lublińca ( cz.1)

Gmina Kochanowice położona jest na granicy Wyżyny Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej oraz Wyżyny Śląskiej, w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim. Skupia takie miejscowości jak: Kochanowice, Kochcice, Lubecko, Jawornicę, Ostrów, Lubockie, Droniowice, Harbułtowice i Pawełki. Leży na szlaku komunikacyjnym północ – południe oraz wschód – zachód: droga ekspresowa Katowice – Poznań – Kołobrzeg (Nr 11) i droga krajowa Kłodzko – Opole – Częstochowa – Szczekociny (Nr 46). Krzyżują się tu także linie kolejowe Warszawa – Opole – Wrocław i Katowice – Poznań – Szczecin. Odległość do większych miast wynosi niewiele: do Katowic – 70 km, do Bytomia – 50 km, do Opola – 60 km, do Częstochowy – 30 km, a do Gliwic – 54 km. Najważniejsze i najpiękniejsze obiekty i miejsca zwiedzać można zarówno samochodem, rowerem, jak i pieszo (np. nordic walking). Zapraszamy do poznania walorów prezentowanego terenu.
Powierzchnia gminy wynosi 80 km kw., stanowiąc teren pofałdowany licznymi obniżeniami i dolinami cieków wodnych (potoki Kochcicki i Kochanowicki). Około 90 % gminy leży w dolinie Liswarty, reszta w zlewisku Małej Panwi. Lasy zajmują około 43 % powierzchni ( głównie część wschodnia i północna), pozostały obszar zajmują uprawne pola, liczne stawy, tereny bagienne i nieużytki. Z odkryć archeologicznych wynika, że teren ten zasiedlony był już w okresie neolitu ( w1905 roku w Harbułtowicach znaleziono kamienny toporek z tego okresu). Podobne ślady bytowania człowieka pierwotnego, a mianowicie skorupy naczyń, odkryto w Jawornicy i Ostrowie. Z okresu kultury łużyckiej pochodzi cmentarzysko w Pawełkach, odkryte przypadkowo w latach 90 – tych ubiegłego wieku. Wskazuje ono na zamieszkiwanie większych grup osób w jednej lub kilku osadach. Natrafiono wówczas na mogiłę kobiety. Spośród wielu eksponatów, obok szczątków kości, za archeologiczną rewelacje uznano zachowany prawie w całości skórzany diadem zdobiony guziczkami z brązu, a także naszyjnik z brązu oraz glinianą misę i garnek.
Patronimiczne nazwy miejscowości wchodzące w skład gminy ( Kochanowice – ludzie Kochana, Kochcice – Kochta, Droniowice – Dronia, Harbułtowice – Harbolda) wskazują na ukształtowanie się obecnej struktury osadniczej już w czasach wczesnego średniowiecza. Potwierdzają to także stare dokumenty takie jak: akty nadania wiosek, dokumenty składania danin itp. Wioski gminy Kochanowice były początkowo własnością książąt śląskich – Piastów, którzy polowali tu na dzikiego zwierza. Osadzali na tym terenie także mieszkańców, którzy karczowali te knieje. Później z nadania Piastów władzę sprawowały utytułowane rody śląskiej szlachty i magnaterii: Żyrowskich, Strzałów, Kochcickich, Wirbskich, Sobków, Cellarych, Garnierów, Larrischów, Blachów, Aulocków, Ballestremów. Obfitująca w tragiczne wydarzenia przeszłość tych ziem nie zdołała zniszczyć śląskiej gwary, tradycji, wiary, kultury i gospodarki. Świadczą o tym m.in. zachowane obiekty zabytkowe, w tym zespoły pałacowe w Kochanowicach i Kochcicach, obiekty sakralne (kościoły, kaplice, krzyże, cmentarze) czy obiekty przemysłowe ( tartak, gorzelnia).