Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach

Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach

Muzeum paleontologiczne w Lisowicach, powstało w 2008 roku z inicjatywy mieszkańców Lisowic w oparciu o trwające tam od 2006 roku wykopaliska.
Doprowadziły one do odkrycia kości pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego, którego okrzyknięto „ Smokiem z Lisowic” oraz największego na świecie dicynodonta, prawdopodobnie jednego z ostatnich przedstawicieli gatunku gadów ssakokształtnych.
Ogromny wkład do światowej paleontologi wniosły również odkrycia pozostałości roślin w postaci skamieniałych pni drzew, gałęzi, pędów, łusek nasiennych oraz nasion, które odsłonięto w wyrobisku cegielni Lipie Śląskie. Badacze wyodrębnili z tego aż piętnaście nowych gatunków roślin nie znanych dotąd na świecie.
Głównymi atrakcjami muzeum jest wystawa skamieniałości późnotrawiastych z terenu gminy Pawonków. Oprócz stałej kompozycji organizowane są wystawy czasowe, spotkania paleontologiczne i noce w muzeum. Co roku organizowany jest również bieg „Tropami Śląskich Dinozaurów”.