Lublinieckie ciekawostki (cz.4)

Lublinieckie ciekawostki (cz.4)

Kilka kilometrów na północ od Lublińca położona jest gmina Ciasna. To tu 12 października 1931 roku urodził się ojciec Alfons Kupka – teolog, pedagog i architekt. To tu chodził do szkoły podstawowej, później przez dwa lata (do roku 1945) do lublinieckiego gimnazjum. Wstąpił następnie do Niższego Seminarium Duchownego Ojców Oblatów w Lublińcu ( 1945 – 1948) i odbył roczny nowicjat w Markowicach ( 1949), po którym złożył pierwsze śluby zakonne ( 1950). Rozpoczął również pięcioletnie studia filozoficzno – teologiczne w seminarium w Obrze, po których przyjął z rąk biskupa Herberta Bednorza święcenia kapłańskie ( 1955). Podczas pobytu na placówce w Gdańsku, studiował na tamtejszej politechnice. W 1963 uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.

Tak więc, ojciec Alfons Kupka był nie tylko wszechstronnie wykształconym teologiem i architektem, ale i człowiekiem znającym wiele języków: francuski, angielski, włoski, rosyjski i niemiecki. Perfekcyjnie przystosowany do wykonywania zawodu, związał się z Poznaniem, by tu rozpocząć działalność. Został wykładowcą historii sztuki i konserwacji zabytków w Wyższym Seminarium Duchowym w Obrze. Projektował kościoły i klasztory dla kraju i misyjnych placówek. Dwukrotnie wybierany był prowincjonałem polskich Oblatów. Powołał do życia czasopismo „Misyjne Drogi”, będąc jego naczelnym redaktorem i dbając o wysoki poziom artystyczny wydawnictwa. Tworzył ponadto liczne placówki misyjne, na przykład w Kamerunie, na Madagaskarze, na Ukrainie i Białorusi.

Człowiek z małej miejscowości położonej na lublinieckiej ziemi stał się człowiekiem niezwykłym. Wykonał tytaniczną pracę dla dobra innych, służąc swą wiedzą i autorytetem. Pozostał przy tym skromnym, ale to właśnie cecha naprawdę wielkich ludzi.

opracowano na podstawie: Andrzej Musioł, Tajemnica lublinieckiego obrazu św. Mikołaja; Jan Myrcik, Ojciec Alfons Kupka – wielki Człowiek z małej Ciasnej (1931 – 2018); Sebastian Ziółek, Rondo imienia Władysława Opolczyka – Ziemia Lubliniecka nr 1 /2019