Lublinieckie ciekawostki (cz. 32)

Lublinieckie ciekawostki (cz. 32)

cd. Kolejna z pamiątkowych tablic przybliża postać Józefa Kacalskiego, a znajduje się w Zespole Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza. Odsłonięta została w roku 2012 z okazji 90 rocznicy istnienia placówki. Jej treść jest następująca:

PROFESOROWI

JÓZEFOWI KACALSKIEMU

1918 – 2002

NAUCZYCIELOWI FIZYKI

W LATACH 1947 – 1981

INICJATOROWI BUDOWY SZKOLNEGO

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

W ROKU 1957

ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY

W LATACH 1977 – 1981

ŻONA MARIA –

NAUCZYCIELKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

W LATACH 1950 – 1992

GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LUBLIŃCU

W tej właśnie szkole przepracował 34 lata jako nauczyciel fizyki i języka angielskiego, tutaj też poznał swą żonę, Marię. W trudnych, powojennych czasach udało mu się utworzyć pierwsze w kraju szkolne obserwatorium astronomiczne, co wymagało wielu organizacyjnych zabiegów. Jego pomysł wspierał ówczesny wicedyrektor szkoły i nauczyciel fizyki – Augustyn Demarczyk. Przedsięwzięcie udało się zrealizować po czterech latach, w roku 1961. Początkowo zjawiska astronomiczne obserwowano dzięki przenośnym teleskopom, zaś w kopule obserwatorium, w roku 1963, zainstalowano stały teleskop typu Cassegraina o średnicy 25 cm i ogniskowej 380 cm. Warto nadmienić, że także dziś kopuła obserwatorium pozwala uczniom Zespołu Szkół nr 1 rozwijać ich astronomiczne talenty.

W 1968 roku profesor Kacalski został przewodniczącym polskiej delegacji na Międzynarodową Konferencję Przedmiotów Ścisłych w Gandawie. Stanowiło to wyraz uznania dla jego zasług na polu dydaktyki fizyki.