Lublinieckie ciekawostki (cz. 31)

Lublinieckie ciekawostki (cz. 31)

W jednym z poprzednich artykułów mowa była o pamiątkowych tablicach Ziemi Lublinieckiej. Dotyczyły one założycieli banku ludowego i faktu powrotu Ziemi Lublinieckiej do Macierzy. Dziś informacje o trzech kolejnych. Dwie z nich dotyczą świętej Edyty Stein, następna postaci profesora Józefa Kacalskiego.

Edycie Stein wielokrotnie w naszych artykułach przeznaczyliśmy miejsce ze względu na jej związki z Lublińcem. To właśnie jej – jako patronce Lublińca i jednej z patronek Europy – mieszkańcy naszego miasta poświęcili tablice zamieszczone na kamienicy będącej własnością jej dziadka, Salomona Couranta. Ten dom był jej rodzinnym domem – to właśnie tu przyjeżdżała do dziadków na wakacje, to tu przeżywała rodzinne uroczystości. Fakt ten potwierdzają słowa umieszczone na pierwszej z tablic:

W TYM DOMU SPĘDZAŁA WAKACJE

U DZIADKÓW COURANTÓW

EDYTA STEIN

1891 – 1942

OFIARA OŚWIĘCIMIA

OGŁOSZONA BŁOGOSŁAWIONĄ DNIA 1.5.1987

PRZEZ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Dlatego w tym miejscu, w roku 2008, otwarto Muzeum Pro Memoria Edith Stein upamiętniające postać filozofki. Sam Jan Paweł II, uznając jej niezwykłość, wskazał na fakt, że nie wywodziła się ona z rodziny chrześcijańskiej, a mimo to przeszła przez trud egzystencjalnego pielgrzymowania i przeżyła do końca tajemnicę krzyża, ucząc szacunku i tolerancji, niezależnie od różnic kulturowych i religijnych.

A oto treść drugiej z tablic:

11 PAŹDZIERNIKA A.D.1998

ZOSTAŁA KANONIZOWANA

EDYTA STEIN

S.TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA OCD.

DOKONAŁ TEGO W RZYMIE OJCIEC ŚWIĘTY

JAN PAWEŁ II.

OGŁOSZONA PATRONKĄ EUROPY

1 PAŹDZIERNIKA A.D.1999

WDZIĘCZNI BOGU MIESZKAŃCY

JEJ UKOCHANEGO MIASTA LUBLIŃCA