Lublinieckie ciekawostki (cz.28)

Lublinieckie ciekawostki (cz.28)

cd. Podpisy w księdze dla amerykańskiego narodu złożyło jeszcze wiele wybitnych osób z naszego miasta i regionu, na przykład Franciszek Willert (1880 – 1944) pełniący funkcję Powiatowego Lekarza czy Józef Piotrowski pełniący funkcję radnego i reprezentujący Towarzystwo Samodzielnych Kupców. Mamy jeszcze w księdze autografy: Jakuba Bazarnika (1884 – 1943) – kierownika Szkoły Powszechnej w Lublińcu, Pawła Golasia (1885 – 1940) – prezesa zarządu powiatowego Związku Powstańców Śląskich na powiat lubliniecki, Stefanii Piechaczkowej – żony Starosty Powiatu podpisującej się w imieniu Towarzystwa Polek w Lublińcu oraz Henryka Świtalskiego – dyrektora Urzędu Celnego w Lublińcu.

Komisarz Ludomir Krzywieńczyk dowodzący 1 września 1939 roku plutonem Straży Granicznej „Lubliniec” broniącym miasta od strony południowej ( w okolicy dzisiejszych ulic Pawła Stalmacha i Droniowickiej ) podpisał się pod pieczęcią Straży Celnej Lubliniec – Południe. Ostatni ze zidentyfikowanych podpisów złożonych w imieniu kierownictwa Budowy Kolei Państwowych Kalety – Podzamcze, z siedzibą przy lublinieckim rynku, należy do inżyniera Jerzego Turowicza, zastępcy kierownika budowy inżyniera Józefa Nowkuńskiego.

Niezidentyfikowane podpisy zamieszczono pod pieczęciami Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublińcu, Urzędu Skarbowego w Lublińcu, Związku Hallerczyków – placówka Lubliniec ( podpis prawdopodobnie należy do sekretarza tej organizacji – Rafała Gruchmanna) oraz Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Lublińcu. Jedna z opatrzonych podpisem pieczęci jest nieczytelna.