Lublinieckie ciekawostki (cz.26)

Lublinieckie ciekawostki (cz.26)

cd. Wspomniana rocznica stała się okazją do złożenia podziękowań. Zgodnie z propozycją Amerykańsko – Polskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, życzenia skierowane do Amerykanów miało podpisać jak najwięcej Polaków. W specjalnej, składającej się z jedenastu tomów „Księdze Życzeń od Narodu Polskiego dla Narodu Amerykańskiego w 150. rocznicę Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych” podpisy złożyło pięć i pół miliona polskich obywateli. Wśród nich większość stanowiły podpisy uczniów, urzędników czy pracowników organizacji oraz instytucji.

Księgi przekazano ówczesnemu prezydentowi USA, którym był Calvin Coolidge, a umieszczone zostały w Bibliotece Kongresu. Obecnie, dzięki procesowi digitalizacji zakończonemu w roku 2017, są one dostępne również online. Co ciekawe, akcja zbierania podpisów nastąpiła także w przedwojennym powiecie lublinieckim. Do księgi wklejano zdjęcia, na przykład fotografię budynku Gimnazjum Miejskiego w Lublińcu, podpisy zaś złożyli nauczyciele i uczniowie następujących szkół w mieście: Gimnazjum Miejskiego, a wśród nich zasłużeni dla rozwoju miasta ksiądz Jan Szymała ( 1889 – 1962) i Alfred Jesionowski ( 1902 – 1945), Szkoły Powszechnej, Szkoły Powszechnej Mniejszości Niemieckiej, Dokształcającej Szkoły Przemysłowej oraz Szkoły Powszechnej z Kokotka.

Podpisy, które w księdze złożyli przedstawiciele lublinieckich władz, organizacji i instytucji, znajdowały się wokół pieczęci Starostwa, Wydziału Powiatowego oraz Magistratu Lubliniec.