Lublinieckie ciekawostki (cz.22)

Lublinieckie ciekawostki (cz.22)

cd. Ksiądz doktor Jan Urbaczka urodził się w 14 stycznia 1915 roku w Puńcowie niedaleko Cieszyna. W 1934 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak związał się z Lublińcem? Otóż na piątym roku studiów uczestniczył w kursie dla przyszłych duszpasterzy głuchoniemych zorganizowanym w naszym mieście przez księdza Lubosa w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych. Kursantem, który wykazywał największy zapał i predyspozycje, był właśnie późniejszy ksiądz Urbaczka.

25 czerwca przyjął święcenia kapłańskie. W czasie wojny i okupacji wykazywał się niejednokrotnie hartem ducha i odwagą, angażując się w działalność ruchu oporu i pomoc Żydom. We wrześniu 1945 roku powrócił do Lublińca. Został katechetą w Państwowym Zakładzie dla Głuchoniemych i wikarym w Parafii św. Mikołaja. W międzyczasie ukończył roczne studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Później otrzymał stopień doktora teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc dysertacji „Życie religijne i moralne głuchoniemych”. Mianowany został także rektorem Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Niestety, już w 1953 roku został zmuszony (represje ze strony komunistów) do zakończenia pracy, otrzymując zwolnienie ze „służby państwowej”.

Pracował następnie długie lata na Górnym Śląsku. Gdy w 1982 roku przeszedł na emeryturę, nie zdecydował się pozostać w Katowicach czy wrócić w rodzinne strony, ale zamieszkać w Lublińcu. Tu oddał się pracy duszpasterskiej, pisaniu wspomnień i porządkowaniu dokumentów. Zmarł 24 kwietnia 2003.