Lublinieckie ciekawostki (cz.18)

Lublinieckie ciekawostki (cz.18)

cd. W roku 1928 Ludwik Klama wziął udział w kursie instruktorskim dla nauczycieli w Katowicach. Za jego kadencji harcerskie drużyny hufca uczestniczyły w różnych krajowych i zagranicznych imprezach. W roku 1932 został członkiem Honorowej Rady Starszyzny działającej przy Komendzie Chorągwi Śląskiej, a trzy lata później mianowano go jej wizytatorem (na Hufce Tarnowskie Góry i Lubliniec). Założył wówczas nowatorski Krąg Instruktorski w Chorągwi Śląskiej funkcjonujący ponadto tylko w Rybniku i Tarnowskich Górach. W 1936 został kierownikiem Zarządu Obwodowego Kół Przyjaciół Harcerstwa i w tym samym roku z mianowania Naczelnictwa ZHP – harcmistrzem.

W roku 1938 wszedł w skład władz Chorągwi Śląskiej w Wydziale Kształcenia Starszyzn, a po roku został komendantem Śląskiej Chorągwi Harcerzy. Zainicjował wówczas wielką akcję przygotowawczą do obrony kraju w razie wybuchu wojny, m.in. antyhitlerowską manifestację kilku tysięcy harcerzy w Katowicach. We wrześniu 1939 roku walczył w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty. Prowadził ponadto działalność konspiracyjną i stworzył Organizację Orła Białego. Był aresztowany razem z trzema innymi harcerzami i uniewinniony ( całą winę wziął na siebie Konrad Mańka).

Po wyzwoleniu Lublińca wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego zabezpieczającego placówki szkolne na terenie miasta i powiatu, głównie te przyłączone do Polski. Pełnił też funkcję szkolnego inspektora i kierownika Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej (po Jakubie Bazarniku). Zorganizował zbiórkę polskich książek na wyposażenie bibliotek i sam przekazał większość swego księgozbioru. Zmarł 23 stycznia 1973 w Głuchołazach, gdzie następnie mieszkał.