Lublinieckie ciekawostki (cz.16)

Lublinieckie ciekawostki (cz.16)

Gdy w połowie XVIII wieku Ziemia Lubliniecka dostała się pod panowanie pruskie, wzrosła liczba wyznawców nauki Marcina Lutra. Zaczęły powstawać kolonie fryderycjańskie, a do Lublińca przybywali pracownicy administracji, rzemieślnicy i kupcy – głównie ewangelicy. Z początkiem XIX wieku w naszym mieście powstała gmina ewangelicka, która w połowie wieku przystąpiła do budowy kościoła ze zbiórek wiernych i ogólnokrajowej kolekty. W 1850 roku poświęcono kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Przed I wojną światową wybudowano w pobliżu budynek, który mieścił urząd kwatermistrzowski III Batalionu 63 Pułku Piechoty stacjonującego w Lublińcu, a po 1922 roku – posterunek żandarmerii wojskowej i komendę policji. W 1945 roku budynek spłonął. Liczba ewangelików zmalała w latach 60. do około 30 wyznawców. W 1969 roku Rada Parafialna przekazała nieodpłatnie kościół na rzecz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Ze względu na postępujący proces degradacji budynku, władze powiatu nakazały jego rozebranie.

Nieliczna grupa ewangelików do końca 2014 roku uczęszczała na nabożeństwa do kaplicy przy budynku plebanii. Sprzedana w 2015 roku prywatnemu inwestorowi nieruchomość gminy ewangelickiej została wyburzona, a na jej miejscu postawiono budynek handlowy. Parafia rzymskokatolicka nie była zainteresowana przejęciem obiektu, gdyż naprzeciwko funkcjonował kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Poza tym wiosną 1978 roku parafia św. Mikołaja rozpoczęła budowę nowego kościoła w Jawornicy.