Lublinieckie ciekawostki (cz.14)

Lublinieckie ciekawostki (cz.14)

cd. Profesor Marian Szyrocki redagował kilka cenionych naukowych periodyków, był honorowym profesorem wielu niemieckich uniwersytetów, reprezentował polską naukę na kongresach, wygłaszając odczyty z zakresu barokowej literatury niemieckiej, której poświęcił wiele lat badań i której stał się wybitnym interpretatorem. Dowodem uznania międzynarodowego są liczne wyróżnienia. Wśród polskich odznaczeń znalazł się m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski czy Medal Edukacji Narodowej.

Choć bez reszty pochłaniała go praca dydaktyczna, znajdował czas na organizację licznych konferencji naukowych czy powołanie do życia antologii ukazującej związki śląskiej literatury baroku z Polską. Dzięki niemu wrocławski ośrodek stał się ważnym centrum badań nad barokowym piśmiennictwem. Swe własne zainteresowania i fascynacje potrafił przekazać uczniom.

Podjął też badania nad polsko – niemieckimi relacjami, pisząc wiele cennych prac, m.in. o powstaniu listopadowym czy recepcji twórczości Adama Mickiewicza w Niemczech. Był autorem licznych uniwersyteckich skryptów i podręczników. Zabiegał o modernizację zaplecza naukowego w postaci laboratorium, uzupełnianie zasobów biblioteki Instytutu czy odpowiednie plany dydaktyczne. Profesor Marian Szyrocki był cenionym pedagogiem, wykształcił kilka tysięcy germanistów, w tym także samodzielnych pracowników naukowych. W życiu prywatnym – lubił towarzystwo, opowiadanie anegdot czy faktów z podróży naukowych.