Lublinieckie ciekawostki (cz.13)

Lublinieckie ciekawostki (cz.13)

Są w gronie mieszkańców naszego miasta wybitne osobistości, które na trwale zapisały się w annałach polskiej i światowej nauki. Badacze tego problemu docierają do cennych w tym względzie informacji. Profesor dr hab. Krzysztof A. Kuczyński – wybitny znawca literatury i kultury niemieckiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, syn profesora Stefana M. Kuczyńskiego – także wybitnego polskiego naukowca i historyka, badacza epoki Jagiełły, autora biografii pierwszego Jagiellona na tronie polskim – przekazał zainteresowanym tym problemem lublińczanom, że z Lublińca pochodził Marian Szyrocki.

To akademik, który sławę zyskał we Wrocławiu jako germanista, na niezbyt popularnej po II wojnie światowej niwie. Mimo to był znany w środowisku polskich germanistów i zdobył wszystkie możliwe tytuły naukowe. Zajmował się barokiem, niezwykłym w dziejach literatury niemieckiej na Śląsku okresem historycznoliterackim. Urodził się 6 kwietnia 1928 roku w Lublińcu, a zmarł 30 stycznia 1992 roku we Wrocławiu. Tam właśnie rozpoczął uniwersyteckie studia, uzyskując tytuły magistra: nauk pedagogicznych, historii sztuki i filologii germańskiej.

Już w roku 1956 zyskał stopień kandydata nauk, w roku 1960 – docenta, w 1968 – profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1974 – profesora zwyczajnego. Od roku 1970 był nieprzerwanie dyrektorem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem wielu krajowych i zagranicznych akademii oraz naukowych gremiów.