Lublinieckie ciekawostki (cz.11)

Lublinieckie ciekawostki (cz.11)

O różnego rodzaju lublinieckich ciekawostkach wiele informacji znajdziemy w artykułach zamieszczanych w Aktualnościach. Dziś o historii orkiestr dętych od czasów I wojny światowej. Od półrocza 1914 roku przebywała w Lublińcu Wojskowa Orkiestra Dęta wojsk pruskich, a w roku 1920 orkiestra dęta francuskich wojsk rozjemczych. Natomiast pierwszą miejscową orkiestrą była Wojskowa Orkiestra Dęta 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, która wkroczyła do wolnego już Lublińca w 1922 roku. Do roku 1939 uświetniała ona wiele uroczystości o charakterze wojskowym, państwowym czy kulturalnym. Przygrywała w Parku Grunwaldzkim, gdzie znajdowała się muszla koncertowa i tak zwany „grzybek” służący potańcówkom na świeżym powietrzu. Poza nią funkcjonowało jeszcze pięć innych orkiestr.

W 1959 roku powołana do życia została kolejna orkiestra dęta, która wystąpiła z koncertem w restauracji „Strzelnica”. W programie znalazły się między innymi utwory Różyckiego, Mozarta i Lehara. W kolejnych latach uświetniała dożynki, festyny i koncerty okolicznościowe.

Pod koniec lat 60. przeszła pod opiekę Śląskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego, służąc w dalszym ciągu muzykowaniu na rzecz społeczeństwa. Grała więc zawsze tam, gdzie wesprzeć trzeba było na przykład Dni Lublińca czy święta religijne. W styczniu 1977 roku orkiestra zaproszona została przez Oblatów celem uświetnienia uroczystości 50. rocznicy powrotu obrazu Matki Boskiej do Kodnia. Ceremonii tej przewodził późniejszy papież Jan Paweł II.