Lublinieckie ciekawostki (cz.1)

Lublinieckie ciekawostki (cz.1)

Nasz cykl artykułów zaczniemy od obrazu świętego Mikołaja znajdującego się od ponad 120 lat na zapleczu Domu Katechetycznego, a czekającego na renowację i późniejszą ekspozycję. Święty Mikołaj urodził się około roku 270 w Patarze w Azji Mniejszej. Został biskupem diecezji Miry w Turcji, wzorowo nią zarządzając. Legendy przedstawiają go jako dobroczyńcę wrzucającego mieszek złota do domu ubogiego człowieka, by umożliwić jego kolejnym córkom zamążpójście. W identyczny sposób przedstawiony został na obrazie z lublinieckiego kościoła. Znajdował się w tutejszym ołtarzu głównym w latach około 1780 – 1896.

Okazuje się, że bardzo podobny obraz znajduje się na ołtarzu głównym przyszpitalnego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja w Głogówku – mieście, w którym tworzył Franz Anton Sebastini, osiemnastowieczny malarz pochodzący z Moraw, a tworzący w górnośląskich kościołach i klasztorach. Jaki jest związek między tymi dwoma obrazami?

Najprawdopodobniej malował je ten sam wspomniany artysta Sebastini

(1724 – 1789). Obraz głogówiecki datowany jest na rok około 1780, tak więc i lubliniecki powinien pochodzić z tego czasu. Protokół wizytacji wymienia ołtarz świętego Mikołaja w 1720 roku, co oznacza, że musiał znajdować się w nim wcześniejszy obraz. Dopiero około roku 1780 doszło do umieszczenia pracy Sebastianiniego w miejscowym ołtarzu. Kwestia powierzona została profesorowi Andrzejowi Koziełowi z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.