Lubliniec – w sercu miasta i okolicy

Lubliniec – w sercu miasta i okolicy

„Lubi mi się tu kościół i miasto zbudować” – stwierdził podobno Władysław I
z dynastii opolskich Piastów często polujący w lublinieckich lasach. Osada założona została w roku 1272, zbudowana została także kaplica( prawdopodobnie w miejscu dzisiejszego kościoła pod wezwaniem św. Krzyża) i nadane prawa miejskie. Rozwojowi Lublińca sprzyjały nadawane przez kolejnych władców, między innymi Jana Dobrego, przywileje, zakładanie rzemieślniczych cechów i organizacja targów. Na drodze do pełnego rozwoju gospodarczego stawały jednak liczne pożary oraz epidemie dżumy i cholery. Za czasów pruskiego króla Fryderyka II i w późniejszych latach, mieszkańcy miasta i okolic doświadczali polityki germanizacyjnej. Stąd obecność krzewicieli polskości – Józefa Lompy, Juliusza Ligonia, Konstantego Damrota czy Jana Nikodema Jaronia. Ich patriotyczna działalność utorowała drogę Polaków do zwycięstw w trzecim powstaniu śląskim i II wojnie światowej.
Lubliniec poszczycić się może nie tylko przebogatą historią, ale także ogromnym kompleksem lasów graniczących ze śląską aglomeracją. W krajobrazie dominują bory zajmujące 87% powierzchni regionu, zaś około 13% stanowią lasy liściaste
i mieszane. Nieopodal miasta znajduje się duży staw Posmyk oraz dwa mniejsze śródleśne stawy o sporym przyrodniczym bogactwie. W dolinie rzeki Leśnicy obserwujemy torfowiska, a w pobliżu nieodległego Koszęcina – kompozycję bagien
i jeziorek rezerwatu przyrody Mikuliny. Rezerwat ten stanowi obszar występowania żółwia błotnego, którego populacja jest obecnie odbudowywana. Z kolei Kacze Jezioro to miejsce pojawiania się interesującej fauny wodno – błotnej, m. in. żurawia czy bobra. Rozległość tutejszych lasów, ich różnorodność i krajobrazowe piękno to niebywałe walory przyrodnicze naszego regionu.
Przebogata flora i fauna przyciąga więc turystów, głównie z Górnego Śląska. Do tego zbiorniki wodne i zabytki architektury stanowią poważny kapitał naszej ziemi. Nic więc dziwnego, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno mieszkańców, jak i przybyszów stworzono dość gęstą sieć rowerowych ścieżek liczących blisko 120 km. Prowadzą one po drogach leśnych, polnych i publicznych. Turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularną i znaczącą formą rekreacji.
Melomanów polskiego folkloru zaprasza Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” mający swą siedzibę w oddalonym od Lublińca o 12 km Koszęcinie. Jego założyciel, a dziś patron – Stanisław Hadyna – to pianista, kompozytor i znawca kultury ludowej. Sam Zespół występował na wielu polskich i europejskich scenach, ponadto w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Chinach, Mongolii, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Ze względu na wysoki poziom artystyczny, zdobył wiele liczących się nagród i wyróżnień. „Śląsk” prezentuje nie tylko różnorodny, miejscowy folklor, ale także folklor większości polskich regionów. Chór, balet i orkiestra skupiają obecnie ponad 100 artystów. Warto odwiedzić rezydencję „Śląska”, czyli sięgający XVII wieku zespół pałacowo – parkowy.