Lubliniec „per pedes”(cz.9)

Lubliniec „per pedes”(cz.9)

Można w niej zobaczyć wiele eksponatów związanych z powstaniami śląskimi oraz 74 Górnośląskim Pułkiem Piechoty, do którego historii i tradycji stara się nawiązywać dzisiejszy batalion. Idąc dalej prosto ulicą Sobieskiego, po lewej stronie zauważamy I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Do użytku ten okazały i nowoczesny, jak na ówczesne czasy budynek, oddano w dniach 6 – 9 grudnia 1929. Przeniosło się do niego gimnazjum działające w Lublińcu już od 1923 roku. Jak jedne z nielicznych w kraju, Liceum posiada własne, dobrze wyposażone obserwatorium astronomiczne.

W głębi, po prawej stronie, widzimy mur, który był ogrodzeniem cmentarza żydowskiego powstałego w 1845 roku z myślą o potrzebach społeczności żydowskiej zamieszkującej Lubliniec i okolice. W 1840 roku w powiecie lublinieckim mieszkało 1049 Żydów, to jest około 2,5 % ogółu ludności. Po wojnie cmentarz ulegał stopniowej dewastacji, a w 1958 roku przeszedł na własność państwa. W 1983 roku urządzono na jego terenie plac jazd próbnych Ośrodka Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju. Część ocalonych nagrobków złożono w narożniku cmentarza, odgradzając go od otoczenia i tworząc swoiste lapidarium.

Idąc nadal ulicą Sobieskiego, mijamy gmach wewnętrznego oddziału szpitala w Lublińcu, który od 1929 roku do II wojny światowej był bursą dla uczniów Gimnazjum. Po lewej stronie, w niedużej odległości – budynek Szkolnych Warsztatów Liceum Zawodowego w Lublińcu. Od 1923 roku mieściło się tu Gimnazjum Męskie.