Lubliniec „per pedes”(cz.6)

Lubliniec „per pedes”(cz.6)

Wychodząc z przykościelnej alejki, skręcamy w ulicę Grunwaldzką, którą podążamy w stronę kompleksu zabudowań szpitala psychiatrycznego. Na terenie należącym do szpitala znajduje się Zamek Lubliniecki. Dawny XIV – wieczny zamek przebudowano po 1578 roku, gdy stał się on siedzibą właścicieli Lublińca – rodziny Kochcickich. Odtąd zaczęła się jego burzliwa historia. Gdy w roku 1644 lublinieckie posiadłości nabyła rodzina Cellarych, renesansowy zamek zastąpiony został barokowym pałacem. Dalszych ubogaceń przydała rodzina Garnier, właścicieli miasta od 1727 roku. Kolejna przebudowa, tym razem w stylu klasycystycznym, nastąpiła po roku 1784, gdy pałac przejął Franciszek Grotowski. W 1892 roku Opolski Urząd Rejencyjny zagospodarował obiekt na szpital dla umysłowo chorych, co także wiązało się ze zmianami architektonicznymi. Z ciekawostek należy dodać, że, w czasie potopu szwedzkiego, zatrzymali się w zamku paulini chroniący z obleganej Częstochowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na uwagę zasługuje rosnący pod murem budowli wspaniały okaz długowiecznego cisa uznany za pomnik przyrody. Powołany 16 września 1981 roku Społeczny Komitet Odbudowy Zamku Lublinieckiego przygotował program ratowania zamku przed całkowitą ruiną. Odbudowę planowano dokonać na podstawie rysunków Fryderyka Bernarda Wernhera – kartografa – który prawdopodobnie w 1736 roku odwiedził nasze miasto. W 1999 roku powstała Fundacja „Zamek Lubliniecki”. W jej skład weszło miasto Lubliniec oraz 83 inne podmioty o różnym statusie prawnym. Celem fundacji stała się pomoc przy odrestaurowaniu zabytku. W 2002 roku nieruchomość „Zamek Lubliniecki” została przejęta przez miasto Lubliniec od Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W 2005 roku, poza murami, zabytkowymi sklepieniami na parterze i kilkunastoma zabytkowymi stopnicami starej klatki schodowej, nie zostało nic. W 2010 roku, po pięciu latach restauracji, otwarty został „Hotel Zamek Lubliniec”. Budynek został odrestaurowany przez spółkę Zamek Lubliniec. W roku 2012 w lublinieckim Zamku gościł prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.
Idąc prosto, po prawej stronie mijamy kolejne budynki szpitala psychiatrycznego, który w 2014 roku obchodził swoje 120 – lecie. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce, a może i w Europie. To specjalistyczny szpital zajmujący się poradnictwem i leczeniem chorób psychicznych, a także neurologicznych (od 1992 roku) i terapii uzależnień, szczególnie alkoholowych. Jako oddzielna jednostka działa od roku 1904, a wcześniej – od 1894 roku – stanowił część domu poprawczego. W czasie II wojny światowej na terenie szpitala psychiatrycznego dokonano mordu na 194 dzieciach w wieku od 5 do 17 lat, które zabijano zastrzykami z barbituranów. W latach 1953 – 2000 w szpitalu działał oddział kliniczny Ślaskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Po lewej stronie widzimy budynek oddziału Szpitala Chirurgicznego w Lublińcu, który dziedziczy tradycje założonego w 1882 roku w tym miejscu Szpitala im. Braci Seltenów.