Lubliniec „per pedes”(cz.10)

Lubliniec „per pedes”(cz.10)

Zostało ono przeniesione następnie do nowego budynku. Naprzeciw widzimy budynek Miejskiego Sądu, obok którego rośnie wspaniały okaz buku. Jest on zaliczany do pomników przyrody. Dochodzimy do Rynku Miejskiego, który został opisany w poprzedniej trasie.

Przechodząc po przekątnej przez Rynek, napotykamy dom należący niegdyś do rodziny Courantów – dziadków świętej Edyty Stein, która wprawdzie urodziła się we Wrocławiu i tam studiowała germanistykę i historię, ale jako dziecko przebywała w Lublińcu na wakacjach. Z naszym miastem wiąże się jeszcze jeden szczegół z jej biografii. Otóż, pracowała jako nauczycielka w Liceum Sióstr Dominikanek we Wrocławiu, 15 X 1933 roku wstąpiła do klasztoru w Kolonii (jej zakonne imię to Teresa Benedykta od Krzyża), ale po wybuchu wojny żyła w zagrożeniu. W kwietniu 1942 roku została zaaresztowana przez gestapo i w drodze do Oświęcimia przejeżdżała właśnie przez Lubliniec. Zginęła 9 VIII 1942 roku. Dnia 1 V 1987 roku została ogłoszona błogosławioną, a 11 X 1998 roku świętą.

W domu, w którym przebywała, mieści się teraz Muzeum Edyty Stein, poświęcone jej osobie i życiu. Możemy je zwiedzać w niedzielę w godzinach 9.00 – 13. 00, ale można jeszcze sprawdzić dokładne godziny na internetowej stronie Muzeum. Warto je zwiedzić, gdyż zawiera ono jedną z najlepszych wystaw poświęconych tej postaci. W Lublińcu znajduje się jeszcze jeden z nielicznych w Europie kościołów pod jej wezwaniem. Pamięć o Edycie Stein jest tutaj głęboko pielęgnowana.