Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach

Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra to unikatowy zabytek górnictwa kruszcowego w Europie. Przyciąga on wielu turystów z całego świata jako jedyny w Polsce tego typu obiekt udostępniony do zwiedzania. Oferuje zwiedzającym najwyższą jakość i różnorodność usług, przy jednoczesnej niepowtarzalnej wartości merytorycznej. Co roku przybywa ich tu kilkadziesiąt tysięcy. Znajduje się na skraju miasta, przy ulicy Szczęść, Boże 81. Kopalnia rud, ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu 2017 roku, Listę Pomników Historii i Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Industrialnego. Leży ponadto na Szlaku Zabytków Techniki.
Zrekonstruowane wyrobiska kopalni pochodzą z XVII i XIX wieku. Podziemia dawnych kopalń kruszcowych znajdują się na głębokości około 40 metrów. Zjeżdża się do nich windą. Trasa turystyczna ma 1740 metrów długości. Korytarze i komory wyrobiskowe przechodzi się głównie pieszo. Tylko część trasy, tj. 270 metrów przemierza się stalowymi łodziami. Kursują one między dwoma przystaniami zlokalizowanymi przy szybach „Szczęść, Boże” i „Żmija”. Podróż dawnym chodnikiem pozwala poznać specyfikę pracy w kopalni i dostarczyć niezapomnianych przeżyć. W podziemiach turyści spotkać mogą ducha podziemi – Skarbnika strzegącego naturalnych zasobów ziemi i zakopanych w niej skarbów. Jak głoszą legendy, przychylny ludziom wskazywał drogę do złóż i ostrzegał przed zagrożeniami.
W Komorze „Srebrnej”, zachowanej w stanie pierwotnym, odtworzono stanowisko pracy gwarków. W głębi komory znajduje się unikatowe małe jeziorko. W Komorze „Zawałowej” zobaczyć można olbrzymie głazy dolomitu, które osunęły się ze stropu, tworząc zawał (stąd nazwa). W centralnej części komory znajdują się drewniane wózki z końca XVIII wieku z załadowanym urobkiem. Zwiedzanie trwa około 1,5 godziny, wyłącznie z przewodnikiem, który przedstawia turystom ciekawe informacje z dziedziny historii miejsca, w tym pracy górników, często kilkunastoletnich chłopców. Początkowo zwiedza się multimedialne muzeum dotyczące tarnogórskiego górnictwa i jego wpływu na powstanie miasta. Później następuje zjazd do podziemi kopalni wyciągiem szybowym. Pod ziemią zainstalowane jest elektryczne oświetlenie, a temperatura ma 10 stopni Celsjusza. Wędrując, turyści oglądają m.in. dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane pod ziemią, kubły do transportu urobku, a nawet górniczą przenośną toaletę.
Podziemna trasa turystyczna została udźwiękowiona w autentyczne odgłosy ciężkiej pracy gwarków, efekty zawału kopalnianego, jadących wózków i robót strzałowych. Labirynt korytarzy, z których najniższy fragment ma wysokość około 140 cm, to pozostałość założonej w 1784 roku, a działającej do roku 1913 królewskiej kopalni kruszców „Fryderyk”. Turystyczny szlak łączy ze sobą trzy dawne szyby górnicze: „Anioł”, „Żmija” i „Szczęść, Boże”.
………………………………………………………………………………………….
opracowano na podstawie: kopalniasrebra.pl, polskieszlaki.pl, polskaniezwykła.pl, rmf.fm/bajeczna-polska