Bieg po choinkę

Bieg po choinkę

Noclegi w Lublińcu – Lubex zapraszają Państwa do uczestnictwa w sympatycznym
sportowym wydarzeniu. Otóż 21 grudnia 2019 r. będzie można zdobyć pachnące lasem
świąteczne drzewko -biegnąc. Pierwszych 100 mężczyzn i 50 pierwszych kobiet na mecie zdobędzie choinkę . Biuro zawodów czynne w dniu biegu od godz. 9.30. przy Leśniczówce w Lublińcu. Bieg główny na dystansie 5 km. rozpocznie się o godz. 12. , natomiast wcześniej pobiegną dzieci i młodzież do lat 13 , na krótszych dystansach.
Wydarzenie to organizowane jest przez Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych -Juranda Orlika , Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec- Zbigniewa Znojka i przy
współpracy z Wojskowym Klubem Biegacza META Lubliniec.
Opłata startowa zapewnia uczestnikom numer startowy , pamiątkowy medal i kiełbaskę przy ognisku. Bieg ten promuje również w ciekawy sposób strażnik leśny z Pawonkowa , p. Adam
Siekiera , pracownik Nadleśnictwa Lubliniec.
Zachęcamy do obejrzenia jego krótkiego , filmowego zaproszenia , oraz do uczestnictwa w biegu.