A może okolice Lublińca? – Noclegi Lubliniec zapraszają na ciąg dalszy

A może okolice Lublińca? – Noclegi Lubliniec zapraszają na ciąg dalszy

Powracając jeszcze na chwilę do zabytków architektury, warto uwzględnić pałac w stolicy gminy – Kochanowicach. Zbudowany w stylu klasycystycznym (empire) pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Obecnie mieści się w nim Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Niestety, niewiele zachowało się z pobliskich zabudowań folwarcznych. W 1823 r. rycerz Sylwiusz von Aulock ufundował w Kochanowicach kościół pw. św. Wawrzyńca. Ciekawa historia wiąże się z dwiema kapliczkami stojącymi naprzeciw siebie w Kochanowicach przy ulicy Częstochowskiej. Jak głosi legenda z drugiej połowy XVIII wieku, upamiętniają one śmierć dwóch braci Jana i Floriana, którzy zginęli w pojedynku.
Przez gminę przebiega ścieżka dydaktyczna „Na Brzozę” wytyczona po starej leśnej drodze o długości 7 km, z dziesięcioma tablicami informującymi o walorach przyrodniczych, które można przebyć pieszo lub rowerem. Na jej trasie znajduje się wieża obserwacyjna ułatwiająca podziwianie dużego, stuletniego skupiska różanecznika katawbijskiego. Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, a do Europy sprowadzony został na początku XIX wieku. Bliżej stawu są stoły i zadaszenia oraz pomost służący do obserwacji ekosystemu stawu. Można tu przyglądać się wielu cennym roślinom, między innymi grzybieniom północnym, grążeli żółtej, strzałce wodnej, jeżogłówce pojedynczej. A na przydrożnych łąkach rosną setki storczyków tzw. kukułki szerokolistnej. Na obszarze gminy jest wiele roślin prawnie chronionych, jak: wawrzynek wilczełyko, goryczka wąskolistna, rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity. Występują tez rośliny rzadko spotykane, a są nimi: przetacznik górski, czosnek niedźwiedzi, liczydło górskie czy przegorzan kulisty (unikat pochodzenia irańsko – turańskiego). W stawach na Brzozie pływają liny, piskorze, karasie srebrzyste i pospolite czy słonecznice. W sąsiedztwie zbiorników wodnych występują rośliny ściśle chronione i gatunki rzadkie. Obszary te proponowane są do objęcia ochroną prawną w formie rezerwatów.
Z kolei Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą ”, także obejmujący tereny gminy Kochano ice, posiada jedną z tras migracyjnych ptaków błotnych. Spotyka się tu żurawie, czaple siwe, bociany czarne, orły bieliki, łabędzie, perkozy, zimorodki, strzyżyki, piegże czy drozdy. Zaciszne obszary wabią też wydry, piżmaki, borsuki i koszatki. Maja tu swe gniazda bociany, a siedliska – przepiórki, cyranki i słonki. Spośród ptaków podległych ochronie, a jest ich wiele przez cały rok, ornitolodzy odnotowali ponad 100 gatunków. Wiosna, kiedy rozśpiewa się las, można wytropić niejednego ptasiego artystę. Niepodzielnie panują tu też zwierzęta łowne: dziki, sarny, jelenie oraz drobne drapieżniki: łasice, kuny, tchórze. Spotyka się też wiewiórki i susły, rzadziej samotnego, zbłąkanego łosia lub wilka.
Potoczki i stawy sprzyjają rozwojowi żab, jaszczurek, żmij zygzakowatych i padalców. Występują tu również raki, co świadczy o czystości wód. Tak więc flora i fauna gminy charakteryzuje się dużą różnorodnością i atrakcyjnością.
………………………………………………………………………………………….
opracowano na podstawie: Maria Hoffman, Nasza ziemia, Kochanowice 2013